You are currently viewing “Wszystko jest historią” – nietypowa lekcja otwarta w “Ekonomiku

“Wszystko jest historią” – nietypowa lekcja otwarta w “Ekonomiku

  • Post category:Wiadomości

W Zespole Szkół Ekonomicznych odbyła się w środę dwugodzinna lekcja pokazowa dla uczniów i nauczycieli z zakresu historii. Przygotował ją i poprowadził Pan Tomasz Stempkowski – nauczyciel i wielki pasjonat historii światowej, który od lat zachęca swoich podopiecznych do głębszego zainteresowania się tym przedmiotem. Celem lekcji było pokazanie młodzieży, że że można uczyć się historii z różnych źródeł i różnymi metodami, choćby tworząc własne gry planszowe i komputerowe. Oczywiście uczniowie postawili również na metody tradycyjne, takie jak: filmy, książki, modelarstwo, czasopisma itp.

Uczniowie mieli za zadanie dobrać się w zespoły i zaprezentować wybraną przez siebie metodę przybliżenia zagadnień historycznych swoim koleżankom i kolegom. Następnie grupy prezentowały efekt pracy nad projektem. Druga godzinna lekcja miała charakter symultaniczny, aby wszyscy mogli zaangażować się w prezentowaną przez daną grupę formę pracy. Trzeba przyznać, że pomysłów młodzieży nie zabrakło, a wykonanie planszówek czy filmików miało najwyższy poziom i świadczyło o ogromnym zaangażowaniu. A przygotowania trwały od października!

Obecni podczas lekcji nauczyciele z panią dyrektor na czele aktywnie uczestniczyli w rywalizacji i odpowiadali na pytania związane z różnymi okresami historii. Polonistki: Agatę Marzec i Joannę Puć najbardziej zachwyciła gra planszowa odnosząca się do historii będącej tłem Trylogii Henryka Sienkiewicza. Pani Marlena Roszkowska przyznała, że wiele się w trakcie lekcji nauczyła.

Pan Tomasz Stempkowski nie ukrywał dumy ze swoich podopiecznych z klasy III E.