Komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowań

Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym2023/2024 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie zadań jawnych

Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego…

To już jest koniec!

Ani dydu rydu!