Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku

zdolni z pomorza

logo Słupsk
zdolni logo
logo Słupsk
logo
Celem projektu jest zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym ze słupskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy. Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu :
 • obszar matematyki, fizyki lub informatyki
 • obszar biologii lub chemii
 • obszar kompetencji społecznych ( w którym miejsce znajdą dla siebie uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)
 • W realizację projektu zaangażowane jest
 • Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego
 • w Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Jana III Sobieskiego 3, 76-200 Słupsk, oraz uczelnie wyższe:
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • Uczniowie biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza – Słupsk” mogą skorzystać z:
 • zajęć pozalekcyjnych w LCNK
 • warsztatów rozwijających kreatywność
 • stypendiów na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem szczególnych uzdolnień uczniów
 • uzupełniających form wsparcia (np. wizyt w zakładach pracy, parkach naukowo-technicznych, spotkaniach z naukowcami)
 • spotkań akademickich
 • kółek olimpijskich
 • opieki mentorskiej
 • e-learning