Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku

mlegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja

mLegitymacja wchodzi w skład aplikacji mobilnej mObywatel i jest dokumentem elektronicznym przechowywanym oraz prezentowanym przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych.

W dokumencie tym zapisane są wszystkie dane, które znajdują się w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, numer legitymacji, data wydania, data ważności, PESEL, nazwa i adres szkoły.Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których korzystają z tradycyjnych dokumentów.

mLegitymację może otrzymać każdy uczeń, który wcześniej otrzymał tradycyjną wersję dokumentu i posiada numer PESEL.Wniosek o wydanie mLegitymacji składa do szkoły uczeń pełnoletni lub rodzic ucznia niepełnoletniego.

Okres ważności mLegitymacji jest taki sam, jak okres ważności legitymacji papierowej.
Aby przedłużyć ważność mLegitymacji, należy ponownie złożyć wniosek.
W przypadku utraty ważności legitymacji papierowej lub przejścia ucznia do innej szkoły, mLegitymacja zostanie unieważniona.

Unieważnienie może również nastąpić na wniosek ucznia pełnoletniego lub rodzica ucznia niepełnoletniego, w szczególności w przypadku uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana mLegitymacja. W takim przypadku, należy niezwłocznie powiadomić Szkołę, składając wniosek o unieważnienie mLegitymacji.

Aby otrzymać mLegitymację należy:

Krok 1
Krok 2
Krok 3

Złożyć do sekretariatu szkoły wniosek o wydanie mLegitymacji, osobiście lub drogą elektroniczną na adres email podany poniżej oraz wysłać, jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane
w nazwie pliku w kolejności: klasa, nazwisko, imię ucznia.
UWAGA! Zdjęcie można przygotować w bezpłatnym kreatorze zdjęć do Legitymacji

Kreator

mlegitymacja@ekonomik.slupsk.pl

Pobrać Aplikację mObywatel

Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić mLegitymację na urządzeniu moblilnym.

UWAGA! Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR jest ważny 30 dni od momentu jego wygenerowania w systemie. Kod zostanie wysłany na adres e-mail użyty przy wysłaniu zdjęcia lub będzie do odebrania w sekretariacie Szkoły.

Jeżeli po 30 dniach aplikacja nie zostanie aktywowana, należy ponownie złożyć wniosek
o wydanie Legitymacji.

Do pobrania

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej 2
1 72 downloads
5 maja 2022
Informacje o publicznej aplikacji mobilnej 1
1 55 downloads
5 maja 2022