You are currently viewing Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Ekonomiku

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Ekonomiku

  • Post category:Wiadomości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Ekonomiku rozpoczęty. Dnia 13 listopada na zajęciach pracowni ekonomiczno-finansowej prowadzonej w klasie 4E przez p. Katarzynę Rydzewską gościliśmy specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pani Iwona Batruch przedstawiła uczniom zagadnienia związane z uruchamianiem i prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz rozliczeniami z tytułu składek ZUS. Był to bardzo ciekawy wykład połączony z pogadanką na różne inne tematy związane z rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dziękujemy Pracownikom ZUSu za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.