Kalendarium najważniejszych wydarzeń
z życia „Ekonomika”

1946-2021

Image

Nazwy szkoły

1946

PAŃSTWOWE GIMNAZJUM KUPIECKIE

PAŃSTWOWE LICEUM ADMINISTRACYJNE

SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA HANDLOWEGO

1946-1949

PAŃSTWOWE GIMNAZJUM I LICEUM HANDLOWE

PAŃSTWOWE LICEUM ADMINISTRACYJNE

1949-1950

PAŃSTWOWE GIMNAZJUM HANDLOWE

PAŃSTWOWE LICEUM ADMINISTRACYJNO-HANDLOWE I STOPNIA

PAŃSTWOWE LICEUM ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE 

II STOPNIA

1950-1951

PAŃSTWOWE LICEUM ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE

PAŃSTWOWE TECHNIKUM HANDLOWE

1951-1955

PAŃSTWOWE TECHNIKUM FINANSOWE

1955-1957

PAŃSTWOWE TECHNIKUM RACHUNKOWOŚCI

1957-1969

TECHNKIM EKONOMICZNE

ZASADNICZA SZKOŁA HANDLOWA

1969-1976

LICEUM EKONOMICZNE

ZASADNICZA SZKOŁA HANDLOWA

1976-2001

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH:

LICEUM EKONOMICZNE

LICEUM HANDLOWE

LICEUM ZAWODOWE

TECHNIKUM ZAWODOWE

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

MŁODZIEŻOWE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE WIECZOROWE

OD 2001 DO 2013 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH:

TECHNIKUM NR 5

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5

DO 2009

V LICEUM PROFILOWANE

DO 2010 

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 5

OD 2013 DO 2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH

OD 2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH:

TECHNIKUM NR 5

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Dyrektorzy szkoły

LEONIA STRZELCZYK 

(1946-1948)

ANNA TOCZYSKA 

(1948-1950)

TEODOZJA HILCZER

(1950-1951)

MARIA STĄCZEK 

(1951-1952)

EDWARD LAYER

(1952)

KLEMENS CIEŚLAK

(1952-1956)

JANINA NOWICKA

(1956-1960)

JERZY MARCINIAK

(1960-1973)

JADWIGA TYRAS

(1973-1986)

MIROSŁAW KONDRAT

(1986-2002)

JULIANNA MAJEWSKA-BEDKA

(2002-2007)

RENATA DRASZANOWSKA

(OD 2007)

Wicedyrektorzy szkoły

REGINA FOREMNA

(1946-1950, 1959-1962)

STANISŁAWA WYSOCKA

(1952-1954)

ZENON WIŃSKI

(1957-1960)

HENRYK JEDLIŃSKI

(1959-1960)

TYTUS MIGAS

(1960-1967)

JANINA NOWICKA 

(1962-1964)

KAROL KUNZ

(1964-1966, 1976-1986)

BARTŁOMIEJ JAROMINIAK

(1966-1968)

MIROSŁAW KONDRAT

(1967-1977)

ANNA RZEPECKA

(1977-1983, 1986-1995)

DANUTA PASALSKA

(1986-2006)

JULIANNA MAJEWSKA-BEDKA

(1995-2002)

ALICJA JANUSZEWSKA-PAJĄK

(2002-2007)

STANISŁAW MAJKOWSKI 

(OD 2006 ROKU)

TERESA SAWICKA

(2007-2013)

Kalendarium historii internatu przy "Ekonomiku"

 
1946
Internat przy „Ekonomiku” rozpoczął swoją działalność. Nie było wówczas podziału uczniów na grupy wychowawcze ani planu pracy opiekuńczo-wychowawczej. W kwietniu internat otrzymał przydział budynku – willę przy ul. Partyzantów 13 dla 30 dziewcząt. Opiekunką internatu z ramienia Rady Pedagogicznej została Maria Gąsiewska.
1946/47  
Nastąpił podział na internat żeński i internat męski. Przeszliśmy pod opiekę Kuratorium w Szczecinie, które cofnęło subwencje dla uczniów. Internaty miały być samowystarczalne.
1949/50
Rada Pedagogiczna wydaliła z internatu ucznia, który nie przestrzegał regulaminu. Było to wówczas jednoznaczne z usunięciem ze szkoły.
1950
Powstał pierwszy plan wychowawczy internatu.
1951/52
W związku z przejęciem szkoły przez Ministerstwo Finansów, Kuratorium pozbawiło nas obu budynków internackich. W wyniku uciążliwych przeprowadzek chłopców ulokowano na ul. Kaszubskiej 3, a dziewczęta w ruderze przy ówczesnej ul. Dąbrowskiego.
1953/54
Internat męski został zlikwidowany, chłopców przeniesiono do internatu szkoły drzewnej, a dziewczęta na ul. Kaszubską 3.
1956/57
W internacie żeńskim powstało Koło Robótek Ręcznych.
1965/66
W internacie przeprowadzono remont centralnego ogrzewania. Za kradzież usunięto z internatu dwie wychowanki.
1972/73
Z dniem 1 września 1972 roku nastąpiła przeprowadzka z ul. Kaszubskiej 3 do budynku przy ul. Partyzantów 26. Ilość miejsc zwiększyła się do 120.
1974/75
Nowy wystrój otrzymały stołówka i świetlica. W pokojach pojawiły sie nowe tapczany, szafki, regały i stoliki.
1977/78
Internat otrzymał nową elewację budynku i przeprowadzono remont kapitalny urządzeń sanitarnych.
1979/80
Nastąpiła wymiana całej instalacji elektrycznej.
1982/83
Z powodu chwilowego braku pracowników obsługi młodzież sama dbała o czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach internatu.
1985/86
Internat przyłączył się do szkolnych obchodów 40-lecia swojego istnienia. Zainaugurował również swój udział w Ogólnopolskim Konkursie „Młodość-Trzeźwość” propagującym ideę abstynencji. Ostatecznie nasi uczniowie zajęli w nim pierwsze miejsce w województwie! Na terenie internatu powstało koło Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego.
1989/1990
Budynek internatu otrzymał nową elewację od ul. Partyzantów.
1991/92
Nastąpiło zakończenie prac remontowych budynku internatu na zewnątrz. Rozpoczął działalność Klub Antystresowy.
1992/93
Zdobyliśmy pierwsze miejsce na szczeblu miejskim i drugie w województwie w konkursie „AIDS to choroba, której można zapobiec”. Uzyskaliśmy bardzo dobrą ocenę po kompleksowej wizytacji szkoły.
1995/96
W internacie odbyły się spotkania byłych wychowanków w ramach Zjazdu Absolwentów podczas jubileuszu 50-lecia istnienia szkoły i internatu.
1997/98
Internat podłączono pod miejską elektrociepłownię.
1998/99
Internat gościł uczestników XI Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Staszicowskich.
2000/01
Gościliśmy w internacie w czasie wakacji młodzież z trzech zaprzyjaźnionych miast: Słupska, Carlisle i Flensburga. W lutym 2001 roku obchodziliśmy 55. urodziny szkoły i internatu.
2016
W sierpniu zakończono remont elewacji internatu wchodzącego w skład ZSEiT.
2019
W czerwcu internat gościł byłych wychowanków i nauczycieli podczas Zjazdu Absolwentów z okazji przeprowadzki szkoły do nowej siedziby przy ul. Sobieskiego. Od tego czasu szkoła i internat działają w dwóch różnych punktach miasta, tworząc jednakże nierozerwalną jedność.

Wydarzenia

LUTY 1946
Przyjazd do Słupska Leonii Strzelczyk i założenie na terenie Ziem Odzyskanych nowej szkoły, która rozpoczęła działalność w budynku przy ul. Łukasiewicza 1. 
1946/1947
Szkoła przeniosła się do budynku przy ul. Niedziałkowskiego. Odbyła się pierwsza w szkole matura. 
8 MAJA 1950
Uczennica Anna Wachowska została wydalona ze szkoły za rzekomo celowe zniszczenie plakatu pierwszomajowego. 
28 SIERPNIA 1951
Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Zawodowego w Koszalinie zarządziła powrót szkoły na ulicę Łukasiewicza. 
1951/1952
Inauguracja roku 1951/1952 odbyła się w szkole odzieżowej, bo budynek naszej szkoły przy ul. Łukasiewicza nie był jeszcze gotowy do użytkowania.
1953/1954
W szkole stworzono gabinety przedmiotowe: pracownię geograficzną i przysposobienia wojskowego, a wkrótce potem: pracownię polonistyczną, matematyczną i języków obcych. 
1954/1955
Po raz pierwszy wywieszono afisz reklamujący słupski „Ekonomik”.
MARZEC 1956
Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o likwidacji szkoły. Spadła ona na szkolną społeczność jak grom z jasnego nieba. Na szczęście zamieszanie okazało się krótkotrwałe.
WRZESIEŃ 1958
W szkole założono centralne ogrzewanie i urządzono prowizoryczne boisko sportowe. Wygospodarowano nawet niewielki ogródek. Spółdzielnia „Tęcza” zmieniła nazwę na „Bratniak”.
1960/1961
W szkole wprowadzono dzienniczki zachowań, które składano w sekretariacie. Uczniów obowiązywał strój szkolny. Obowiązkowo noszono tarcze i berety. 
STYCZEŃ 1962
Szkole przyznano szkole etat kierownika administracyjno-gospodarczego. Etat samodzielnego pracownika otrzymała też biblioteka. 
28 CZERWIEC 1963
Odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Staszica! Władze miejskie ufundowały nagrodę w wysokości 5.000 złotych. Pieniądze te przeznaczono na porządkowanie budynku i zaplecza.
12 LUTY 1966
Hucznie obchodziliśmy jubileusz XX-lecia naszej szkoły! Impreza rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego i okolicznościowym przemówieniem Pana Dyrektora Marciniaka, a zakończyła wspólnym obiadem w Restauracji „Metro”. W tym wyjątkowym roku Technikum Ekonomiczne otrzymało odznakę „Tysiąclecia Państwa Polskiego”. 
1968/1969
Przed rozpoczęciem roku 1968/69 szkoła przeprowadziła się na ulicę Partyzantów 24/25. Otrzymała budynki po Liceum Medycznym, Liceum Pedagogicznym i Technikum Elektrycznym.  
14 LUTY 1971
Odbyła się podniosła uroczystość 25-lecia „Ekonomika”, którą połączono z wręczeniem sztandaru ufundowanego przez młodzież, Komitet Rodzicielski i zakłady opiekuńcze. Przybyło wówczas wielu dostojnych gości. Gorącymi brawami powitano między innymi Panią Leonię Strzelczyk. 
1972
Szkoła przejęła budynek przy ul. Partyzantów 26 z przeznaczeniem na internat dla 120 uczniów. Ukończona została budowa szkolnego boiska. 
1973
W imprezie telewizyjnej pt. „Bilet” drużyna słupskiego Liceum Ekonomicznego pokonała w konkursie „Wiadomości geograficznych o Polsce” drużynę koszalińską w stosunku 6:3. 
1975
Szkolna stołówka doczekała się nowego wystroju. Pojawiły się w niej proste krzesła i stoły w stylu kaszubskim. Dodatkową powierzchnię zyskała też biblioteka. Urządzono czytelnię, która przez wiele lat była uważana za najładniejszą w Słupsku. Na potrzeby występów artystycznych przebudowano scenę i jej zaplecze. Szkolne boisko pokryto asfaltową płytą. 
1 WRZESIEŃ 1976
Liceum Ekonomiczne przemianowano na Zespół Szkół Ekonomicznych.
1976
Z okazji jubileuszu 30-lecia szkoły w salach zapłonęło 30 symbolicznych świec. Szkole przyznano medal Komisji Edukacji Narodowej oraz medal „Za zasługi dla miasta Słupska”. 
STYCZEŃ 1978
Ostry atak zimy spowodował nieplanowaną przerwę w zajęciach szkolnych. Nauczyciele i młodzież uczestniczyli w odśnieżaniu okolic szkoły i wyznaczonych punktów miasta.  
STYCZEŃ 1979
Z uwagi na problemy z opałem ferie 1979 roku przedłużono w województwie słupskim do 4 stycznia. W tym samym roku zespół szkół poszerzył się o Policealne Studium Zawodowe o specjalności: ekonomika pracy, płace i sprawy socjalne. Studium przyjęło 30 słuchaczy. 
1980/1981
Rok szkolny rozpoczął się z dwudniowym opóźnieniem – w dniu 3 września, w dodatku bez tradycyjnej akademii. Przyczyną tego byłą napięta sytuacja społeczno-polityczna w kraju. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem ważnego wydarzenia, jakim było podpisanie umowy społecznej przez Komitety Strajkowe w Gdańsku i Szczecinie z ówczesnym rządem. 
Hucznie otwarto harcówkę.
Po wielu latach powróciła do szkoły studniówka.
W związku z wprowadzeniem stanu wojennego – 13 grudnia 1981 roku – zawieszono zajęcia we wszystkich szkołach. W pierwszym tygodniu stanu wojennego nauczyciele pełnili 24-godzinne dyżury w szkole. Przerwa w nauce trwała aż do 23 stycznia 1982 roku. 
Woda ze Słupi wdarła się do szkolnych pomieszczeń, powodując wiele zniszczeń.
LUTY 1981
Jubileusz z okazji 35-lecia istnienia szkoły upłynął skromnie. Zaakcentowano go sesją popularnonaukową na temat organizacji młodzieżowych oraz wystawą kronik szkolnych. Wysłano również listy do byłych nauczycieli i przygotowano spotkania z absolwentami. Klasa III LA zorganizowała imprezę pt. „Sam na scenie”, której bohaterem był Pan Jerzy Marciniak.
We wrześniu Zespół Szkół Ekonomicznych powiększył się o nowe specjalności: krawców i kuśnierzy. 
Z zakładowego funduszu nagród po raz pierwszy w szkolnictwie wypłacono „trzynastkę”.
1982/1983
Młodzież szkoły nawiązała listowny kontakt ze szkołami w Pile i Poznaniu noszącymi imię Stanisława Staszica. Było to początkiem naszej aktywności w Stowarzyszeniu Szkół Staszicowskich w Polsce. 
W dniu Komisji Edukacji Narodowej w 1983 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie portretu patrona szkoły – Stanisława Staszica. Kolejne roczniki zaangażowały się w stworzenie izby pamiątek „staszicowskich”. 
1985/1986
W tym roku szkolnym musieliśmy pracować w niektóre wolne soboty, gdyż w systemie pięciodniowym nie wypracowywaliśmy wyznaczonych zarządzeniem Ministra Oświaty dwustu dni w roku.
Zorganizowany w lutym 1986 roku jubileusz 40-lecia był okazją do podsumowania dorobku naszej placówki, dokonań pedagogów i określenia miejsca szkoły w słupskim środowisku. Szkołę wyróżniono Medalem za Zasługi dla Województwa.  
1989
Po przemianach ustrojowych w 1989 roku w szkole ponownie funkcjonowały dwa związki zawodowe: ZNP  i NSZZ „Solidarność”. Od tego roku obchodzimy dawno zapomnianą rocznicę Odrodzenia Polski: 11 listopada jako Święto Niepodległości.
1990
Przywrócone zostały lekcje religii. Rozszerzono na sześciostopniową skalę ocen. Młodzież zyskała możliwość nauki języka angielskiego (trzeciego języka obcego po rosyjskim i niemieckim). Uczniowie szkoły zawodowej po raz pierwszy odbywali praktyki zawodowe u prywatnych właścicieli sklepów.
1992
Od tego roku stanowisko dyrektora powierzało się osobie wyłonionej w drodze konkursu. Pierwszym wybranym w ten sposób dyrektorem był Mirosław Kondrat. 
MAJ 1993
Szkoła przystąpiła do strajku, który w maju 1993 roku podjęła oświata. Celem strajku było zwrócenie uwagi społeczeństwa na katastrofalny stan polskiego szkolnictwa. Wszyscy mieli nadzieję, że do matur sytuacja się wyjaśni, jednak tak się nie stało. Kuratorium wyznaczyło drugi termin przeprowadzenia egzaminu dojrzałości. 
1994
Na początku roku szkolnego odbyły się po raz pierwszy w pełni demokratyczne wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Został nim Pan Profesor Franciszek Wiśniewski, nauczyciel arytmetyki. 
Szkoła została uroczyście przyjęta do Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich z siedzibą w Stąporkowie. 
1996
Znaczącym wydarzeniem był Zjazd Absolwentów z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia „Ekonomika”. Ponad 420 absolwentów spotkało się ze swoimi nauczycielami i kolegami ze szkolnej ławy.
2002/2003
Zespół Szkół Ekonomicznych przekształcił się w Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących (2003). Zmieniła się organizacja placówki, uczniowie po raz pierwszy rozpoczęli naukę w Liceum Ogólnokształcącym i Liceum Profilowanym. Zmieniła się także długość cyklu kształcenia: powstała dwuletnia szkoła zawodowa, a nauka w technikum trwała od tej pory cztery lata.
W szkole powstał długo wyczekiwany radiowęzeł.
2004
Uzyskaliśmy tytuł „Modnej Szkoły”.
Nastąpiło otwarcie nowej hali sportowej.
2006
Obchodziliśmy 60-lecie istnienia szkoły. Główne uroczystości odbyły się w  gimnastycznej. W holu głównym pojawiła się galeria upamiętniająca dyrektorów. Dla uhonorowania rocznicy wykonano olbrzymią zbiorową fotografię.
CZERWIEC 2007
Z okazji Dnia Dziecka grono pedagogiczne wystawiło na nowej scenie szkolnej bajkę inspirowanej twórczością Andersena – „Kot w butach”. W role główne wcielili się nauczyciele i dyrektorzy. 
KWIECIEŃ 2010
W zorganizowanym przez „Głos Pomorza” plebiscycie na najfajniejszą szkołę w regionie Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących odniósł zwycięstwo w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Zostaliśmy „Najfajniejszą Szkołą” w Słupsku.
24 WRZESIEŃ 2011
Z okazji 65-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących odbył się Zjazd Absolwentów. Uczestniczyło w nim 350 abiturientów, w tym najstarsi absolwenci rocznika 1947.
WRZESIEŃ 2013
Od tego czasu funkcjonowaliśmy jako Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych. Z nazwy tej zrezygnowano w 2019 roku. 
W 2013 roku otrzymaliśmy „Brązową Tarczę” w rankingu „Perspektyw”!
17 LUTY 2015
Odbył się pierwszy w historii szkoły Bal Sportowca. Wzięło w nim udział ponad 220 osób.
LUTY 2015
Zburzono drugi z tymczasowo wybudowanych baraków służących rozładowaniu wyżu demograficznego. 
2015
W Lasku Północnym odbył się I Bieg z „Ekonomikiem”.
W 2015 roku otrzymaliśmy „Srebrną Tarczę” w rankingu „Perspektyw”!
SIERPIEŃ 2016
Udało się zakończyć remont elewacji internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku. Poniemiecka kamienica przy ulicy Partyzantów 26 odzyskała swój dawny blask i urok, stając się ponownie jedną z najładniejszych wizytówek miasta.
LUTY 2016
Obchodziliśmy jubileusz 70-lecia istnienia szkoły. Na benefisie Ducha Szkoły w kawiarni „Ekonomika” wysłuchaliśmy wspomnień szkolnych przyjaciół, par, które poznały się w szkole oraz nauczycieli i absolwentów. Po urodzinowym torcie obejrzeliśmy w auli przedstawienie „Kopciuszek".
W 2016 roku otrzymaliśmy „Srebrną Tarczę” w rankingu „Perspektyw”!
2017
Słupski „Ekonomik” stał się  Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.
Odbył się I Międzyszkolny Konkurs Literacki „A w moim ogrodzie rosną…” organizowany przez „Ekonomik”. 
W 2017 roku otrzymaliśmy „Złotą Tarczę” w rankingu „Perspektyw”!
PAŹDZIERNIK 2018
Po raz pierwszy w historii szkoły nasza nauczycielka, Pani Profesor Elżbieta Buca-Mularczyk, została uhonorowana tytułem „Nauczyciela Roku w Słupsku". To prestiżowe wyróżnienie zostało jej przyznane podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej organizowanych przez Urząd Miejski.
2018/2019
„Ekonomik” włączył się w świętowanie 100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Szkoła zrealizowała wiele zadań pod hasłem „Ekonomik dla Niepodległej” w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej. 
8 CZERWIEC 2019
Odbyło się jedno z najbardziej wzruszających spotkań w historii szkoły. Zjazd Absolwentów „Ekonomika” zbiegł się z przeprowadzką do nowej siedziby przy ul. Sobieskiego 3. W sobotnie przedpołudnie dawni uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkoły po raz ostatni usłyszeli dzwonek w murach kamienicy przy ul. Partyzantów 24. Powodzeniem cieszyła się Biesiada Absolwentów, która odbyła się w godzinach wieczornych, a trwała do białego rana. Marsz społeczności związanej z „Ekonomikiem” przebiegał w atmosferze pełnej śpiewu, wspomnień i okrzyków pożegnania. Przewędrowaliśmy razem, niosąc na plecach symboliczne przedmioty związane ze szkołą, od ulicy Partyzantów do ulicy Sobieskiego, gdzie Pani Prezydent Miasta Słupska – Krystyna Danilecka-Wojewódzka przekazała symboliczny klucz do nowego budynku. Przed drzwiami szkoły wykonaliśmy pierwsze wspólne zbiorowe zdjęcie nas jako nowych gospodarzy.  
Pod koniec roku 2019 wspólnie zdecydowaliśmy, że szkoła ponownie będzie nazywać się Zespołem Szkół Ekonomicznych. 
LUTY 2020
Obchodziliśmy 74. urodziny „Ekonomika”, które po raz pierwszy odbyły się w murach nowego budynku przy ul. Sobieskiego. Uczniowie klas pierwszych zaprosili na lekcje wychowawcze absolwentów i byłych nauczycieli, którzy z pasją opowiadali o dawnych zwyczajach szkoły. W południe cała szkolna społeczność spotkała się na schodach, żeby wspólnie zaśpiewać „Sto lat" dla swojego „Ekonomika".
8-27 KWIECIEŃ 2019
Nastąpiła nieoczekiwana przerwa w nauce spowodowana drugim w historii szkoły ogólnopolskim strajkiem nauczycieli. Był to dla nas trudny czas rozłąki, zawieszenia i walki o oświatowe postulaty.
2019/2020
Rok szkolny po raz pierwszy w historii szkoły zakończył się… bez udziału uczniów i nauczycieli. Pandemia koronawirusa na długi czas zatrzymała nas wszystkich w domach.
W 2020 roku otrzymaliśmy „Złotą Tarczę” w rankingu „Perspektyw”!
30 LISTOPAD 2020
Odbyła się pierwsza w historii „Ekonomika” lekcja otwarta w trybie online stanowiąca podsumowanie projektu międzyprzedmiotowego „Witkacy i my tacy” realizowanego na języku polskim i przedmiotach graficznych. Było to wymuszone sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzeniem w październiku trybu nauki zdalnej.