You are currently viewing Konferencja Pani Prezydent w Ekonomiku

Konferencja Pani Prezydent w Ekonomiku

  • Post category:Wiadomości

Podczas poniedziałkowej konferencji Pani Prezydent Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, która odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku, w obecności przedstawicieli mediów zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku (ZSE) a Przedsiębiorstwem Aerosol Service.

Dyrektor ZSE, Renata Draszanowska oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Aerosol Service, Damian Piotrowski, opowiadali o celu porozumienia, jakim jest m.in.:
– objęcie patronatem przez Aerosol Service organizowanego w szkole Słupskiego Festiwalu „Asy Nauki”,
a także, a może przede wszystkim,
– realizacja zajęć praktycznych dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w zawodzie magazynier-logistyk.