You are currently viewing Ekonomik poszerza horyzonty

Ekonomik poszerza horyzonty

  • Post category:Wiadomości

26 marca 2024 roku Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce – oddziałem okręgowym z siedzibą w Koszalinie.
W ramach porozumienia Stowarzyszenie umożliwi uczniom i kadrze szkoły udział w wybranych formach kształcenia praktycznego organizowanych przez Stowarzyszenie (np. prezentacje, wykłady, szkolenia z wyłączeniem szkoleń certyfikowanych, spotkania klubowe), obejmie patronatem klasy technikum w zawodzie technik rachunkowości, udzielani pomocy w ewaluacji programów nauczania w celu lepszego przygotowania młodzieży zarówno w obszarze teoretycznej, jak i praktycznej nauki zawodu oraz podjęcia pierwszej pracy zawodowej, wesprze ZSE w doposażenie specjalistycznych pracowni w materiały dydaktyczne oraz w zakresie organizacji praktyk zawodowych, będzie promować poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie rachunkowości poprzez organizację konkursów wiedzy. Pozyskaliśmy Partnera, który z chęcią podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, z korzyścią dla rozwoju zawodowego uczniów Ekonomika.

Na zdjęciu od lewej: Pani Renata Draszanowska-dyrektor szkoły, Pani Anna Paszkiewicz – Prezes Stowarzyszenia, Pani Mirosława Kaczyńska – Z-ca Prezesa, Pani Elżbieta Waliszewska – dyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych, Pani Katarzyna Rydzewska – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych w otoczeniu uczniów klasy drugiej kształcącej się w zawodzie technik rachunkowości wraz z wychowawczynią Panią Anną Grzesiak.