Jedyną stałą są zmiany, czyli ewolucje „Ekonomika”

1987-2006

Image

Dyrektor Mirosław Kondrat (1986-2002)

2 maja 1987 roku gościliśmy absolwentów Liceum Pedagogicznego na kolejnym zjeździe, ponieważ budynek przy ulicy Partyzantów 24 do 1968 roku był siedzibą ich szkoły. Spotkanie otworzył dr Leszek Mąka, ostatni dyrektor szkoły istniejącej do 1969 roku. Przybył pierwszy dyrektor sędziwy, osiemdziesięciodziewięcioletni Pan Franciszek Doniewski. W salach „Ekonomika” zgromadzono pamiątkowe kroniki, fotografie, legitymacje, a nawet tarcze dawnego LP.

Po przemianach ustrojowych w 1989 roku w szkole ponownie funkcjonowały dwa związki zawodowe: ZNP – kierowane przez Pana Profesora Romana Sikorskiego i NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem Pani Profesor Leonardy Uljanickiej. Od tego też roku obchodzimy dawno zapomnianą rocznicę Odrodzenia Polski: 11 listopada jako Święto Niepodległości. Pierwszym szkolnym obchodom towarzyszyło hasło: „Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy”. 

Z wojewódzkich zawodów na orientację w Nożynie członkinie PTTK z klasy III LD przywiozły pierwsze miejsce! Od opiekunki - Pani Profesor Urszuli Strzykowskiej - dowiedzieliśmy się (w tajemnicy), że jedna z grup zgubiła się w lesie. Na szczęście szybko się odnaleźli, żeby móc niebawem wyruszyć na grzybobraniowy rajd do Kępic. 

W marcu 1989 roku po raz pierwszy został wybrany skład szkolnej Komisji Socjalnej. Stało się tak, ponieważ placówki oświatowe przejęły obowiązek podziału u siebie funduszu socjalnego, mieszkaniowego i zdrowotnego. 

Nasi uczniowie tradycyjnie brali udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W 1990 roku po raz pierwszy udało się uczennicy naszej szkoły zdobyć indeks. Dokonała tego Agnieszka Marszalec, która przetarła drogę młodszym rocznikom. Ostatecznie doczekaliśmy się 22 finalistów i 10 laureatów. Twórcami tych sukcesów byli nauczyciele „Ekonomika”: między innymi Panie Profesor: Julianna Majewska-Bedka, Bogusława Bylica, Renata Chojnacka, Danuta Kaczmarek, Urszula Strzykowska, Katarzyna Rydzewska. 

Po wielu „chudych” latach pracownicy szkoły wyjechali na wycieczkę do Wrocławia. 
We wrześniu 1990 roku instrukcja MEN wprowadziła do szkoły lekcje religii. Jako pierwszy uczył jej u nas Ksiądz Antoni Tofil, a uczniowie szkoły zawodowej po raz pierwszy zaczęli odbywać praktykę u prywatnych właścicieli sklepów. 

Przez kilkanaście lat w szkole przeprowadzano „Konkurs Recytatorski”, próbując w ten sposób wyłonić talenty artystyczne. Najlepsze z nich to w tym czasie: Elżbieta Szymańska i Małgorzata Duda. Zajęły one w miejskich eliminacjach I i III miejsce, a w eliminacjach wojewódzkich otrzymały wyróżnienia. Z kolei zespół wokalny „Saldo” otrzymał nagrodę I stopnia w eliminacjach Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Dzieci i Młodzieży. Wziął także udział w koncercie „O uśmiech dziecka”. Zespół świetnie przygotował Pan Profesor Jerzy Kiciński. 

Wprowadzono wiele nowości, żeby dostosować szkołę do nowych warunków ustrojowych. Rozszerzono na sześciostopniową skalę ocen, młodzież zyskała możliwość nauki języka angielskiego (trzeciego języka obcego po rosyjskim i niemieckim). Zmieniono też sposób przeprowadzania egzaminów z praktycznej nauki zawodu - odbywały się one w sklepach będącymi miejscami praktyk. Wszystko to sprawiło, że „Ekonomik” stał się bardzo popularną szkołą!

12 lutego 1991 roku odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 45-lecia istnienia „Ekonomika”. W tym dniu wszystkich obowiązywał uroczysty strój szkolny. Po apelu w auli odbyły się spotkania z absolwentami szkoły i emerytowanymi nauczycielami.
Rok 1991/92 rozpoczął się pod znakiem oszczędności. Załamanie się budżetu spowodowało konieczność wprowadzenia w oświacie drastycznych ograniczeń finansowych. W szkole znacznie zmniejszono liczbę godzin przeznaczonych na nauczanie przedmiotów zawodowych oraz fizyki, chemii i historii. Szkolne kroniki donoszą, że dyrektor straszył nawet... małą ilością koksu. Zmiany wprowadzono także w regulaminie matur. Na egzaminie pisemnym uczniowie mogli wybrać drugi przedmiot zamiast obowiązującej do tej pory matematyki. Największą popularnością cieszyła się geografia. 

Nowością było również to, że od 1992 roku stanowisko dyrektora powierzało się osobie wyłonionej w drodze konkursu. Pan Profesor Mirosław Kondrat rozpoczął nową kadencję 7 kwietnia 1992 roku. Już po roku pracy wizytatorzy KOiW przyznali mu tytuł „Menedżera Oświaty”. 

Uczniowie klasy II liceum podjęli próbę redagowania własnej gazetki pod tytułem „Szkolne wiadomości”. Już pierwszy numer bardzo się wszystkim podobał. Tymczasem samorząd uczniowski zorganizował pokaz tańca towarzyskiego i koncert akordeonowy. 

Braliśmy udział w akcji „SOS dla Ziemi”, która była miejską manifestacją ekologiczną. W samo południe uczniowie wyruszyli w miasto z trumną na czele i skandowali hasła: „Szanuj zieleń”, „Niech żyją owady”. Rozdawali przechodniom wcześniej przygotowane ulotki, zbierali śmieci i odpady.
W czasie wakacji w szkole pracowali robotnicy. Naprawiano dachy, uzupełniano brakujący tynk i malowano sale lekcyjne. 

„Ciemnym narodem lepiej się rządzi” – to hasło strajku, który w maju 1993 roku podjęła oświata. Do protestu przystąpili również pracownicy naszej szkoły. Celem strajku było zwrócenie uwagi społeczeństwa na katastrofalny stan polskiego szkolnictwa. Domagano się utrzymania ubiegłorocznej wysokości funduszu płac dla pracowników sfery budżetowej oraz wypłat zaległych podwyżek płac za drugie półrocze. Wszyscy mieli nadzieję, że do matur sytuacja się wyjaśni, jednak tak się nie stało. Kuratorium wyznaczyło drugi termin przeprowadzenia egzaminu dojrzałości. Był to smutny, stresujący okres dla całej szkolnej społeczności. 
Wyraźnie zwiększyło się zainteresowanie naszą szkołą, o czym donosił „Głos Pomorza” w czerwcu 1993 roku: „Ekonomik” stał się jedną z najbardziej obleganych szkół ponadpodstawowych. W tym roku o 120 miejsc ubiegać się będzie 330 kandydatów”. 

W ramach współpracy gospodarczej i wymiany doświadczeń władze naszego miasta nawiązały kontakt z Danią. Również nasza szkoła postanowiła skorzystać z okazji, żeby zobaczyć coś nowego i inspirującego. Dyrektor Rzepecka wraz z najlepszymi uczennicami klas o profilu pocztowym uczestniczyła w kursie zorganizowanym przez okręg pocztowy na Bornholmie.
W listopadzie 1993 roku rozpoczął się pierwszy etap VII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Aż dziesięć  osób z naszej szkoły dostało się do eliminacji okręgowych w Szczecinie, a dwie uczennice reprezentowały nas w finale centralnym (Aleksandra Sznytko i Beata Wąsowicz). Przygotowywała je Pani Profesor Julianna Majewska-Bedka. 

Uczniowie na lekcjach, a nauczyciele na kursach prowadzonych przez Pana Profesora Grzegorza Jankiewicza, uczyli się obsługi komputera! Dziennik ocen kursu wystawionych przez Pana Profesora wyraźnie wskazywał, że najlepszymi uczennicami były dwie Panie Basie z internatu oraz Pani Profesor Jadwiga Tyras i Pani Profesor Danuta Pasalska. 

Wspaniałą dla szkoły wiadomością było otrzymanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej sali komputerowej o wartości 204 milionów złotych! Otrzymaliśmy 9 sztuk komputerów IBM w sieci NOWELL. Zdecydowanie poprawiły się warunki pracy nauczycieli i młodzieży. 

Na początku roku szkolnego 1994/95 odbyły się po raz pierwszy w pełni demokratyczne wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Został nim Pan Profesor Franciszek Wiśniewski, nauczyciel arytmetyki. 
Nie zabrakło też sensacyjnych wydarzeń! 5 listopada powiadomiono telefonicznie o podłożeniu w szkole bomby. Na szczęście informacja okazała się fałszywa. Mimo wszystko strażacy ze specjalnej jednostki zabezpieczyli teren. 
W grudniu młodzież uczestniczyła w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Przeprowadzono w szkole aukcję, w czasie której przedmiotem licytacji była między innymi moneta z papieżem. Młodzież brała również udział w kwestach ulicznych. 

Gościem szkoły był znany aktor teatralny i filmowy - Pan Jerzy Kamas - odtwórca między innymi roli  Stanisława Wokulskiego w „Lalce”. Zaprezentował nam poezję Mickiewicza, Gałczyńskiego i Broniewskiego w programie noszącym tytuł „Zaczarowana dorożka”. 

Szkolne Koło Sportowe „Ekonomik” stało się wyjątkowo dobrze widoczne na arenie miasta. Świadczą o tym liczne puchary i dyplomy. Reprezentacja szkoły, pod opieką Pani Profesor Anny Pasalskiej, zawsze wysoko plasowała się w Miejskiej Olimpiadzie Młodzieży, zajmując medalowe miejsca. 

Dyrektor Kondrat „wyczarował” w trudnym czasie drugi gabinet informatyczny.  Na tym nie poprzestał: na spotkaniu z kuratorem przedstawił wniosek Rady pedagogicznej i Rady Rodziców o potrzebie rozbudowy szkoły. Wniosek przewidywał budowę pawilonu o 10 pomieszczeniach dydaktycznych i sali gimnastycznej. 

W 1994 roku szkoła została uroczyście przyjęta do Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich z siedzibą w Stąporkowie. Uczniowie z „Ekonomika” dwukrotnie wygrywali rywalizację konkursową w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce: Anna Krajewska w 1998 roku i Krzysztof Sorokoń w 1999 roku (wtedy też szkoła byłą gospodarzem zjazdu szkół staszicowskich).
We wrześniu 1995 roku nastąpiła zmiana w składzie dyrekcji. Dotychczasowa wicedyrektor Anna Rzepecka odeszła po 30 latach pracy na emeryturę. Pracowała z niezwykłym oddaniem i wielkim poświęceniem, zyskując szacunek i poważanie. Całe swoje życie podporządkowała szkole i jej sprawom. Jej obowiązki przejęła Pani Profesor Julianna Majewska-Bedka. Tymczasem... włamano się nam do baraków i internatu!

Znaczącym wydarzeniem w życiu szkoły był Zjazd Absolwentów z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia „Ekonomika”. Ponad 420 absolwentów spotkało się ze swoimi nauczycielami i kolegami ze szkolnej ławy.
Skandalem i notką w lokalnej prasie zakończyły się rekolekcje w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. W szkole zawisła klepsydra - zaproszenie na „pogrzeb człowieka wierzącego”. Przed ołtarzem stała otwarta trumna, w której umieszczono lustra. Na widok własnego wizerunku niektórzy wybuchali histerycznym śmiechem. Bardziej wrażliwi popadali w szok. Ksiądz wytłumaczył, że wiara w ludziach umiera i kto się śmieje, właściwie już leży w tej trumnie. Interweniowali rodzice, donosząc, że dzieci wróciły do domów przerażone. 
O tym, że w „Ekonomiku” uczą się dziewczyny nie tylko mądre, ale i piękne, przekonała się cała Polska, gdy w 1997 roku nasza uczennica, Anna Kubiak, zdobyła tytuł I Vice Miss Polski! Śliczna i skromna ekonomistka znalazła się na pierwszych stronach polskich gazet. Z kolei mistrzem Polski juniorów w strzelectwie został Tomasz Królik z IV LD. Kamila Dawidowicz zdecydowanie pokonała konkurentów w wojewódzkim etapie Konkursu na Najlepszego Sprzedawcę. Do zwycięstwa poprowadziła ją Pani Profesor Teresa Sawicka. 

W 2002 roku odbyła się próba generalna nowej matury, nad przebiegiem której czuwał Pan Dyrektor. Jej wyniki sprawiły wiele radości zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Byliśmy lepsi niż średnia kraju i województwa. Uczniowie oceniani byli w trzech typach szkół: Liceum Ekonomiczne, Liceum Handlowe i Technikum Zawodowe.

Podczas Dnia Edukacji Narodowej bawiliśmy się wraz z kabaretem „De-ka-de”, a uczniowie wystawili na szkolnej scenie skecz pt. „Wagary”. Z kolei w listopadzie 2001 roku odbył się „Zlot Czarownic” połączony z wróżbami andrzejkowymi zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Czarownice biegały po szkolnych korytarzach i zaczepiały zdziwionych uczniów, a potem wróżyły im z ręki. Zwieńczeniem popołudnia wróżb i czarów był wybór najprzystojniejszego czarodzieja. Wygrał Łukasz Pytlak z II LA, który oczarował czarownice.

W tym samym miesiącu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w przedstawieniu „Dopóki masz wybór”. Program ten podejmował temat narkotyków i alkoholu. Jego twórcami byli liderzy zespołu „Oddział Zamknięty”. Razem stworzyli duet TU i TERAZ. Opowiadali naszym uczniom o ludziach, którzy tkwią w nałogach i nie mogą z nimi skończyć. Było to bardzo edukacyjne i wstrząsające spotkanie.
19 grudnia 2001 roku ogłoszono wyniki plebiscytu dla szkół średnich w powiecie słupskim. „Ekonomik” zajął w nim drugie miejsce, ustępując niewielką liczbą głosów „dwójce”.

W dniach 14-25 stycznia 2002 roku w ZSE odbyła się praktyka zawodowa klas czwartych Liceum Handlowego w formie tzw. pracowni symulacyjnej, czyli pracowni symulującej działanie przedsiębiorstw. Pomysłodawcą tej formy była Pani Profesor Urszula Strzykowska. Uczniowie zakładali i prowadzili własne firmy, hurtownie, sklepy, agencje reklamowe, banki i inne. Wcielali się w pracowników tychże firm i wykonywali zadania określone zakresem czynności dla poszczególnych stanowisk. Młodzież przyznała, że ten rodzaj praktyk przyniósł jej większe korzyści niż odbywanie ich w zakładach pracy.
W 2002 roku Pan Dyrektor Mirosław Kondrat przekazał kierowanie szkołą swojej dotychczasowej zastępczyni.

Dyrektor Julianna Majewska-Bedka (2002-2007)

Zachęcana i w pewnym sensie „namaszczona” przez dyrektora Mirosława Kondrata Pani Profesor Julianna Majewska-Bedka, nauczycielka przedmiotów zawodowych, w 2002 roku przejęła ster „Ekonomika”, by kontynuować dobrą passę szkoły. Nowa dyrektorka z „Ekonomikiem” związana była od wielu lat: początkowo jako uczennica Liceum Ekonomicznego (w latach 1973-1977), potem jako nauczyciel, zastępca dyrektora i dyrektor. Skończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Transportu) i powróciła do dawnej szkoły uczyć przedmiotów ekonomicznych. W latach 1995-2002 pełniła funkcję zastępcy dyrektora, następnie, w drodze konkursu, została powołana na stanowisko dyrektora naczelnego (w roku 2002). Znała więc specyfikę szkoły od podszewki. 

Za jej kadencji szkoła sprawnie i bezproblemowo wchodziła w reformę polskiego systemu oświatowego. Nauczyciele zdobywali kolejne stopnie awansu zawodowego. W roku 2006 w szkole pracowało już 27 nauczycieli dyplomowanych. Pani Dyrektor szczegółowo dbała o poprawność niezbędnych procedur i motywowała kadrę pedagogiczną do samorozwoju. 

W latach 2002-2003 zmieniła się organizacja placówki, uczniowie po raz pierwszy rozpoczęli naukę w Liceum Ogólnokształcącym i Liceum Profilowanym. Zmieniła się także długość cyklu kształcenia: powstała dwuletnia szkoła zawodowa, a nauka w technikum trwała od tej pory cztery lata. Zmianie uległa organizacja szkoły, a w ślad za tym poszły prace nad nowym statutem, który regulował działalność placówki. Pani Dyrektor lubiła porządek i przejrzystość zapisów w szkolnych dokumentach, co przekładało się na szybkie wyjaśnianie wszelkich proceduralnych wątpliwości. 

W ramach akcji „Internet w szkołach” przedstawiciele różnych firm elektronicznych i komputerowych zorganizowali w auli naszej szkoły prezentację poświęconą zastosowaniu komputera w wielu dziedzinach życia. Pokaz został przeprowadzony z użyciem technologii DVD. Wysłuchaliśmy wystąpienia o historii komputera i rozwoju procesorów, a także o sposobach efektywnego wyszukiwania informacji za pomocą internetu. Szczególnie nasi chłopcy byli pod wrażeniem wysokiej jakości sprzętu użytego w prezentacji.

14 października 2002 roku prawie wszyscy pracownicy szkoły świetnie się bawili podczas wyjazdu do Krzyni. Odbyły się wycieczki po lesie, wspólne śpiewy przy dźwięku gitary, tańce przy ognisku i długie rozmowy przerywane  śmiechem. Integracja przekroczyła planowany czas i wydawała się nie mieć końca...

Na uroczystość oficjalnego otwarcia pracowni ekonomiczno-informatycznej 22 października 2002 roku przybyło do szkoły wielu gości, w tym Prezydent Miasta Słupska Jerzy Wandzel. O nowoczesnych komputerach w „Ekonomiku” pisała lokalna prasa. Pozyskaliśmy aż 19 stanowisk multimedialnych z dostępem do internetu, serwerem sieciowym i pełnym oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia symulacji ekonomicznych. Cztery z przyznanych nam komputerów zostały przeznaczone na potrzeby biblioteki.

W marcu 2003 roku powstał w szkole długo wyczekiwany radiowęzeł. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała Pani Dyrektor Julianna Majewska-Bedka. Od teraz młodzież mogła podczas przerw posłuchać wybranej przez siebie muzyki.
Uczniowie klasy IV LB wspólnie z Panią Profesor Iwoną Miluską zaprosili na lekcję historii Pana Jednaszewskiego – Prezesa Związku Sybiraków w Słupsku. Była to lekcja z żywym świadkiem historii, ponieważ bohater lekcji i jego rodzina zostali skazani na syberyjskie zesłanie.

20 marca 2003 roku po raz pierwszy nasza szkoła podjęła się organizacji Wojewódzkiego konkursu „Najlepszy Sprzedawca”. Wzięło w nim udział 49 uczniów z 17 szkół województwa pomorskiego. Konkurs odbywał się w trzech etapach, a najlepsza w konkursie okazała się Sylwia Harkowiak z „Ekonomika”!
Szkolne bibliotekarki: Pani Profesor Aldona Kalwińska-Socha i Pani Profesor Mariola Jóźwiak przygotowywały niezapomniane spotkania z ludźmi kultury w ramach Słupskiej Wiosny Literackiej. Szkołę odwiedzili między innymi: Jerzy Bralczyk, Jacek Frankowski, Edward Lutczyn i Daniel Odija. Spotkania były ciekawym przeżyciem intelektualnym, ponieważ młodzież mogła bezpośrednio porozmawiać ze znanymi twórcami.

Ciekawostka dla młodzieży było wyjście do Szkoły Policji, gdzie uczniowie mieli okazję uczestniczyć w uroczystym pożegnaniu Jednostki Specjalnej przed wyjazdem na misję pokojową do Kosowa. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów Policji przy udziale Orkiestry Dętej Marynarki Wojennej. 
13 maja 2003 roku młodzież klas czwartych wzięła udział w debacie na temat: „Czy międzynarodowy system obrony praw człowieka jest skuteczny?”. Uczniowie żywo rozprawiali o różnych systemach niewolnictwa, handlu ludźmi i potrzebie ochrony praw każdego człowieka. Wykazali przy tym odwagę myślenia i dojrzałość argumentacyjną. 

1 maja 2004 roku Polska zasiliła struktury Unii Europejskiej. Od tego czasu w szkole zaczęły odbywać się liczne festiwale, konkursy i prezentacje kultury europejskiej. Uczniowie przybliżali pozostałym obyczaje i kulinaria wylosowanego przez siebie państwa. Była to niepowtarzalna lekcja geografii. 
Niestety, 23 września 2004 roku obfite opady deszczu spowodowały „podtopienie” naszych pawilonów, a tym samym dezorganizację zajęć lekcyjnych... Kładki już nie wystarczały. Baraki zostały na chwilę odcięte od nas - albo my od nich. 

Zespół Szkół Ekonomicznych przekształcił się w Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Dzięki uczestnictwu w konkursie „Plan adaptacji kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy" zdobyliśmy kolejną pracownię komputerową. Wzbogaciliśmy się o nowy sprzęt audiowizualny, zakupiliśmy także rzutnik multimedialny, co umożliwiło nam prezentowanie materiałów dydaktycznych dla szerszego forum. Sprzęt stale wykorzystywaliśmy podczas szkoleń, ponieważ czas reformy wymagał ciągłej edukacji nauczycieli. Szkolenia, szkolenia i jeszcze raz szkolenia – pod tym hasłem przebiegała praca grona pedagogicznego w tym okresie, a wszystko po to, aby w roku 2004/2005 po raz pierwszy przeprowadzić nową maturę. 

Uczniowie szkoły mieli okazję popisywać się swoimi talentami w wielu dziedzinach. Zdobywali laury na Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, w konkursach poświęconych Unii Europejskiej oraz w Konkursie na Najlepszego Sprzedawcę. Świetnie funkcjonowała Spółdzielnia Uczniowska „Bratniak". Ponadto prężnie działaliśmy w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szkół Staszicowskich. Doceniono nas również na zewnątrz, bo w roku 2004 uzyskaliśmy tytuł „Modnej Szkoły”.

 Pokaz mody w wykonaniu naszych uczniów, który odbył się w szkolnej auli, zachwyciłby nawet profesjonalistów. Młodzież przebrała się w samodzielnie wykonane z worków foliowych i materiałów recyklingowych stroje. Corocznie, w ramach cyklicznej imprezy „Pomorska Wiosna Literacka”, gościliśmy znanych ludzi pióra. 
Wielkim wydarzeniem było otwarcie w 2004 roku nowej hali sportowej, co przełożyło się na coraz lepsze wyniki sportowe naszej młodzieży w rywalizacji z innymi szkołami. W rankingu słupskich szkół zajmowaliśmy pierwsze miejsca w konkurencjach z udziałem chłopców. Nowa hala była spełnieniem wieloletnich marzeń uczniów i nauczycieli „Ekonomika”. Na uroczyste otwarcie przybyło wielu znamienitych gości, między innymi: Pan Jerzy Kortas - Pomorski Kurator Oświaty, Pani Beata Chrzanowska - Wizytator Kuratorium Oświaty, Pan Maciej Kobyliński - Prezydent Miasta, Pan Jan Sieńko - Poseł na Sejm RP. 

Uczniowie szkoły aktywnie poznawali w tym czasie historię miasta i współpracowali z Zamkiem Książąt Pomorskich, gdzie wysłuchiwali ciekawych prelekcji na temat przełomowych momentów w dziejach Słupska. Zachęcała ich do tego Pani Profesor Iwona Miluska. Rok 2005 uchwalą Prezydium Polskiej Akademii Nauk został ogłoszony „Rokiem Stanisława Staszica”. „Ekonomik” włączył się w obchody tego wydarzenia. 25 października odbyła się uroczysta sesja popularno-naukowa, podczas której młodzież prezentowała referaty przygotowane pod czujnym okiem Pani Profesor. Prężnie działało szkolne Koło Historyczne, do którego przystępowało coraz więcej uczniów.

Maciej Janicki został zwycięzcą pierwszego w historii szkoły plebiscytu na najpopularniejszego sportowca. 17 lutego 2005 roku odbył się I Bal Sportowca. Wzięło w nim udział ponad 220 osób. Goście bawili się do późnych godzin wieczornych, nie chcąc – jak na sportowców przystało – zejść z parkietu. Organizacji balu podjął się Pan Profesor Czesław Bedka, nauczyciel wychowania fizycznego.

W szkole realizowano projekt „Zaplanuj karierę”, którego celem było wspomaganie wychowanków w podjęciu pracy lub kontynuacji nauki.
2 kwietnia 2005 roku szkoła okryła się żałobą z powodu śmierci Jana Pawła II. Modlitwom i łzom nie było końca... Uczniowie nagle zatrzymali się w biegu i zaczęli zastanawiać się nad tym, co jest naprawdę ważne: miłość, drugi człowiek. Pani Profesor Elżbieta Urban przygotowała apel okolicznościowy, który pełen był wzruszeń i wspomnień o polskim papieżu. 

W roku 2006 obchodziliśmy 60-lecie istnienia szkoły. Główne uroczystości odbyły się w  gimnastycznej. Dzięki staraniom uczniów i nauczycieli szkoła wypiękniała, a w holu głównym pojawiła się galeria upamiętniająca dyrektorów. Dla uhonorowania rocznicy wykonano olbrzymią zbiorową fotografię, która ozdobiła ścianę korytarza przy pokoju nauczycielskim. Wszystkim uroczystościom towarzyszył szkolny chór „Bellfigaro”. 

Na 60-lecie „Ekonomika” przyjechało mnóstwo absolwentów, a aula pękała w szwach. Pojawili się nawet maturzyści z lat pięćdziesiątych. W trakcie jubileuszu przedstawiono prezentację multimedialną o historii szkoły. Na koniec wszyscy absolwenci spotkali się w klasach ze swoimi nauczycielami. Nie zabrakło znamienitych gości. Wśród zgromadzonych w auli byli między innymi: Jerzy Ochotny – Pomorski Kurator Oświaty, Ryszard Kwiatkowski – Zastępca Prezydenta Słupska, Zdzisław Kołodziejski ze Starostwa Powiatowego i Bogdan Leszczuk – Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego. Imprezę uwieńczyło wspólne odśpiewanie piosenki „60 lat minęło”.

Dzięki inicjatywie Pani Dyrektor nie tylko dużo śpiewaliśmy, ale także tańczyliśmy i recytowaliśmy okolicznościowe wiersze. W szkole intensywnie rozwijał się wolontariat. Jedną z cyklicznych imprez charytatywnych stał się Bal Choinkowy dla dzieci z Domu Dziecka w Ustce. Nasi uczniowie i nauczyciele przygotowywali wspaniałe paczki z prezentami wymarzonymi przez dzieci, przebierali się za Mikołaja i jego Śnieżynki, organizowali program artystyczny oraz animowali uśmiechniętych podopiecznych placówki w Ustce.   

Wiele niezapomnianych podróży i wycieczek odbyło się z inicjatywy Pani Profesor Urszuli Strzykowskiej, która z ogromnym zapałem prowadziła Szkolne Koło Turystyczne. Uczniowie rywalizowali w biegach na orientację, wędrowali po górach i poznawali polskie zabytki. Pani Ula zadziwiała doskonałą formą fizyczną i zachęcała swoich podopiecznych do długich pieszych wędrówek. Udowodniła to między innymi podczas rajdu turystycznego „Światowid”, który odbył się w maju 2015 roku. Podczas tej imprezy grupa naszych uczniów zajęła II miejsce w konkursie wiedzy turystycznej.

Przez kilka lat w szkole wybierano Miss i Mistera „Ekonomika”. Była to impreza organizowana z okazji Dnia Kobiet. Pretendenci do tytułu musieli wykonywać trudne zadania, np. wykonać kwiatka z bibuły dla swojej damy, szybko ułożyć puzzle czy stworzyć rymowaną piosenkę.

Głośnym echem odbiła się wizyta Pana Michała Ogórka – znanego felietonisty i satyryka. Rozbawił on naszych uczniów i nauczycieli do łez, komentując bieżące wydarzenia i promując swoją książkę pt. „Polska między wierszami”.
Doniosłym wydarzeniem był apel z okazji 60-lecia słupskiej oświaty. 16 października 2006 roku upłynął w szkole pod znakiem wspomnień sięgających roku 1945 roku. Przypomniał je Pan Profesor Mirosław Kondrat, który wymienił z imienia i nazwiska najważniejsze postacie tworzące przez ten czas słupską oświatę. Dokonał również podsumowania osiągnięć słupskich placówek ze wskazaniem na czas i warunki ich powstania. Dla wielu uczniów i młodych nauczycieli była to możliwość poznania tradycji szkoły oraz jej dawnych edukatorów.

W styczniu 2006 roku w ZSEiO odbyła się konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska „Edukacja dla rynku pracy”. Celem konferencji było zebranie opinii przedstawicieli lokalnych firm, instytucji, dyrektorów i pedagogów szkół na temat dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Konferencja dotyczyła głównie branży ekonomiczno-handlowej.

Dzięki staraniom Pani Profesor Teresy Dydak w Słupsku dziesięć dni spędzili młodzi uczniowie z Bułgarii, którzy przyjechali do ZSEiO w ramach projektu „Dziedzictwo kulturalno-historyczne na europejskich szlakach”. Podczas wizyty goście mieli okazję zwiedzić Ustkę, Skansen w Klukach, pałac Bismarcka w Warcinie. Odbyli także wyprawę po Wydmach Czołpińskich, byli w Gdańsku oraz w Krakowie. Uczniowie z Bułgarii zachwycili się Polską. Celem projektu była nauka języka angielskiego, a nad tym aspektem wymiany czuwała Pani Profesor Joanna Aleksandrowicz. Goście mieszkali w domach uczniów z „Ekonomika”, gdzie bliżej poznawali polską obyczajowość i kulturę.

Uczniowie szkoły otrzymywali nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Ośmiu Wspaniałych” dedykowanym osobom niosącym bezinteresownie pomoc potrzebującym w ramach wolontariatu i działalności pozalekcyjnej. W 2006 roku do grona „wspaniałych” dołączyli: Grażyna Duława z II LB i Marcin Goliński z I TE.

 Lata 2002-2006 to okres ciągłych przeobrażeń, zmian i nowych wyzwań, często trudnych dla nauczycieli i dyrekcji szkoły. Staraliśmy się wspólnie pokonywać przeszkody i rozwiązywać problemy, kierując się przesłaniem patrona szkoły, Stanisława Staszica: „Być narodowi użytecznym”. 

Wejście w nowe tysiąclecie miało być dla nas czasem wyzwań i odwagi ich podejmowania! Podjęła się tego kolejna dzielna kobieta w historii szkoły – Pani Dyrektor Renata Draszanowska.