Konkurs na projekt nowego Sztandaru Szkoły

Dyrekcja Szkoły i Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku ogłasza konkurs na projekt nowego Sztandaru Szkoły.
Sztandar Szkoły powinien posiadać wymiary 100 X 100 cm. Na prawej stronie sugerujemy wizerunek godła państwowego, można umieścić również np. jakąś myśl Stanisława Staszica. Na lewej stronie musi znaleźć się napis Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku. Można również umieścić np. zaproponowane logo szkoły lub wizerunek patrona. Pozostawiamy to Waszej wyobraźni. Projekty graficzne Sztandaru Szkoły należy przesłać na adres: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl w terminie do 10 lutego 2020 roku.
Komisja w składzie: przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej, wybierze najlepszy projekt.
Uczeń, którego projekt autorski będzie zrealizowany, zostanie wyróżniony wpisem do Złotej Księgi Absolwentów oraz otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców.
Proszę o zainteresowanie się konkursem.
Stanisław Majkowski