Komunikat dla kandydatów starających się o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia

W związku z informacją przekazaną przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku o niemożności wykonania badań i wydania zaświadczeń lekarskich zawierających orzeczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu do dnia 10 lipca 2019 r., wydłuża się termin dostarczenia zaświadczeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00.