Słupski „Ekonomik” wśród najlepszych techników w kraju

Technikum nr 5 przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku zostało uhonorowane „Srebrną Tarczą” przyznawaną przez prestiżowy portal edukacyjny „Perspektywy”. „Ekonomik” jest aktualnie najlepszym technikum w mieście.
 W najnowszym notowaniu ZSEiT zajął 9. miejsce w województwie pomorskim wśród techników oraz 157. miejsce wśród wszystkich techników w Polsce. Uzyskanie „Srebrnej Tarczy” symbolizuje przynależność do grona najlepszych placówek edukacyjnych w kraju. Ranking uwzględnił technika, w których maturę w maju 2018 roku zdawało minimum 12 maturzystów. Zgodnie z postanowieniem kapituły technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Jednym z kryteriów wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. Źródłem danych były: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, jak również System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.
  Nie jest to pierwsze wyróżnienie słupskiego „Ekonomika”, który systematycznie pojawia się w rankingu „Perspektyw”. W roku 2013 otrzymał on tytuł „Brązowej Szkoły”, w roku 2015 i 2016 został uhonorowany „Srebrną Tarczą”, a w 2017 roku – „Złotą Tarczą”.
 „Ekonomik” to jedna z najstarszych szkół w mieście. Powstała w 1946 roku, tuż po wojnie. Mury szkoły opuściło już prawie 13 tysięcy absolwentów. Tegoroczni maturzyści po raz ostatni będą zdawać egzaminy w budynku przy ul. Partyzantów, ponieważ nowy rok szkolny zostanie zainaugurowany w nowej siedzibie przy ul. Sobieskiego (po Gimnazjum nr 2). W związku z tym 8 czerwca 2019 roku, podczas zjazdu absolwentów, pojawi się na obecnym terenie ZSEiT ostatnia okazja do spotkań w gronie dawnych kolegów i nauczycieli. Szczegółowe informacje dotyczące zjazdu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły: www.ekonomik.slupsk.pl oraz na facebooku.