Spotkanie informacyjne: Jak rozwijać swoje kompetencje zawodowe?

Czy warto brać udział w praktykach zagranicznych? Co daje taki wyjazd? Czy każdy sobie poradzi?
Te i inne pytania padły na spotkaniu zorganizowanym przez Marię Rój – Krupińską i Elżbietę Bucę – Mularczyk , nauczycielki odpowiedzialne za organizację praktyk zagranicznych w Ekonomiku. W spotkaniu brali udział uczniowie klas III, którzy z perspektywy kilku miesięcy mogli ocenić swój udział w projekcie : Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych realizowanym w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie klas II mieli okazję posłuchać o założeniach projektu, który ma przenosić edukację szkolną na płaszczyznę międzynarodową. Koordynatorka projektu opowiedziała o tam, jak cenny jest udział w takim wydarzeniu edukacyjnym w kontekście rozwoju umiejętności zawodowych, językowych, komunikacyjnych. Największe zainteresowanie wzbudziła w słuchaczach prezentacja zdjęć z praktyk w Berlinie i Bolonii oraz wypowiedzi kolegów i koleżanek, którzy zgodnie potwierdzili, że jeszcze raz wzięliby udział w takim wyjeździe. Pani Elżbieta Buca – Mularczyk omówiła zasady rekrutacji i harmonogram naboru. Uczniowie II klas otrzymali ulotki z najważniejszymi informacjami dotyczącymi projektu.
Na koniec spotkania odbyły się rozmowy przy herbacie i ciastku. Było dużo wspominania cudownych chwil z praktyk, ale też wiele rzeczowych i pomocnych wskazówek dla zainteresowanych projektem.
Dziękujemy wszystkim uczniom , którzy wzięli udział w spotkaniu i tym, którzy pomogli nam je zorganizować: Angelice Jażewicz, Weronice Kiełpińskiej i Krzysztofowi Tomasiakowi.
MRK