Lekcja demokracji z Prezydentem

Czwartkowe popołudnie upłynęło w "Ekonomiku" pod znakiem arcyciekawej lekcji na temat demokracji, której gospodarzem i prowadzącym był Pan Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupska. Odwiedził on młodzież, by porozmawiać z nią o różnych aspektach wolności, przejawach postawy obywatelskiej, blaskach i cieniach demokracji, a także własnych pomysłach na jej mądre wykorzystanie w codziennym funkcjonowaniu mniejszych i większych społeczności. Aktywnym odbiorcą wypowiedzi Pana Prezydenta była młodzież klas drugich i trzecich, która nie bała się odważnego wejścia w dialog oraz zadawania, często niełatwych, pytań. Uczniowie dowiedzieli się m. in. o tym, co zakłada "Strategia Rozwoju Miasta Słupska na lata 2017-2022", na czym polega idea "zielonego miasta nowej generacji" oraz ile kosztuje utrzymanie miasta i jak tworzy się coroczny budżet. Zaletą wypowiedzi Pana Prezydenta było powoływanie się na wyraziste przykłady zaczerpnięte z jego codziennej pracy na rzecz obywateli. Potrafił on nie tylko zainteresować młodzież omawianym tematem, ale także zaktywizować ją do twórczego myślenia.
Lekcja wychowania obywatelskiego w "Ekonomiku" była jedną z wielu, jakie Pan Prezydent prowadzi w naszym mieście w ramach tak zwanych "Lekcji Miejskiej Demokracji". Robert Biedroń dyskutuje z młodzieżą o miejskich finansach, sposobach pozyskania pieniędzy na lokalne inicjatywy oraz o możliwościach rozwoju miasta. Uczestnicy spotkania otrzymali broszurę poświęconą finansom i funkcjonowaniu miasta.
- To było bardzo owocne spotkanie - podsumowała Marika z ZSEiT. - Pan Prezydent już na początku ściągnął krawat, by zmniejszyć dystans między sobą a nami - młodzieżą. To był sympatyczny gest z jego strony. Naprawdę chciało się go słuchać. Mówił z charzymą, zapałem i zaangażowaniem w nasze sprawy. Poza tym, nie bał się odpowiadać na trudne pytania.
Agata MARZEC