Praktyki zagraniczne 2016 - rekrutacja

1 lutego 2016 r. rozpocznie się rekrutacja uczniów klas II na praktyki zagraniczne. Jest możliwość wyjazdu na 3-tygodniowe praktyki do Włoch (Bolonia) albo do Niemiec (Berlin). Możliwość wyjazdu mają uczniowie klas II uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik cyfrowych procesów graficznych i technik handlowiec. Aby zgłosić się do rekrutacji należy ze strony internetowej szkoły, z zakładki "projekty" i "Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT - projekt 2015-2017" pobrać kartę informacyjną, wypełnić ją i złożyć wraz z podaniem, w którym należy krótko uzasadnić chęć wyjazdu i wybór miejsca praktyk, do dnia 5 lutego w sekretariacie szkoły. Regulamin rekrutacji dostępny jest również na stronie internetowej szkoły, pod tym samym linkiem. Informacji o praktykach udzielają: Aneta Daszczyńska-Żegunia i Maria Rój-Krupińska.