Zakwaterowanie w internacie

Kwaterowanie młodzieży w internacie w dniu 31.08.2014 (niedziela) od godz. 16.00. Prosimy o przyjazd wychowanków z rodzicami.

konto do wpłat: 42 1140 1153 0000 2179 5800 1001- wpłaty należy uiszczać do 10-ego każdego miesiąca.

Numer telefonu do internatu (59) 84 227 51