Zaproszenie do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu prac remontowych i renowacyjnych elewacji frontowej budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku wpisanej do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem A-1840.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAŁĄCZNIK DO ZAPROSZENIA