Księgarze w Akademii Pomorskiej

W piątkowy poranek dwie grupy księgarek z "Ekonomika" pod opieką pani prof. Agaty Bartoszek miały okazję zwiedzić bibliotekę naukową przy Akademii Pomorskiej, przyjrzeć się pracy poszczególnych jej działów, posłuchać ciekawostek dotyczących codziennej pracy pań obsługujących magazyn, wypożyczalnię oraz czytelnię. Po wizycie w bibliotece wszyscy udali się na II Ogólnopolską Konferencję Bibliotekarzy dotyczącą ekologii informacji, cyberprzemocy i zagrożeń współczesnego internetu. Referaty wygłaszane przez naukowców z całego kraju otworzyły zgromadzonym oczy na wagę informacji zamieszczanych w internecie, krzywdę, jaką można wyrządzić sobie i innym przez nieodpowiedzialne korzystanie z serwisów społecznościowych. Była to niezwykle refleksyjna i twórcza lekcja dla naszych uczennic, które otrzymały specjalnie dla nich przygotowane pakiety materiałów informacyjnych.

Agata Bartoszek