Uwaga!!! zmiana terminów spotkań z rodzicami

Tematyka:

  • Procedury egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

  • Procedury egzaminów maturalnych

  • Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi w szkole

  • Rozdanie rodzicom loginów do e-dziennika


Klasy pierwsze – 11 września 2013r. godzina 16.15 w auli

Klasy czwarte – 18 września 2013r. godzina 16.15 w auli

Klasy drugie – 25 września 2013r. godzina 16.15 w auli

Klasy trzecie – 25 września 2013r. godzina 16.15 w gabinetach


Obecność rodziców obowiązkowa.