Stypendia dla najzdolniejszych uczniów rozdane!

14 grudnia nasi uczniowie brali udział w uroczystej GALI STYPENDIALNEJ, która była podsumowaniem realizowanego przez władze regionu „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego". 

Ponad 850 uczniów otrzymało stypendia marszałka województwa pomorskiego na łączną kwotę 2,4 mln zł. Nasi uczniowie odbierali stypendia finansowane ze środków europejskich dedykowane uczniom uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych (wpłynęło 1220 wniosków; przyznano 412 stypendiów w wysokości 250 zł/przez okres 10 miesięcy). Warto podkreślić, iż stypendia dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych zostały w tym roku przyznane po raz pierwszy. Stypendia te – poprzez wsparcie najzdolniejszych uczniów pomorskich szkół zawodowych – służyć mają między innymi zmianie wizerunku szkolnictwa zawodowego i zachęceniu młodzieży do wyboru tej ścieżki edukacji. Gratulujemy stypendystom z Ekonomika:) Milenie Kwidzińskiej, Małgosi Nowak, Wiktorii Olszewskiej, Dagmarze Dorszyńskiej, Klaudii Janusz, Monice Czernij, Ani Mieńskiej, Karolinie Bullmann, Emilii Krajewskiej, Izabeli Najmrockiej, Bartkowi Jazurek, Anicie Miotk, Martynie Król, Simonowi Facciolo, Mai Porożyńskiej, Sandrze Mrozik.