staszic.png

Pomorski Konkurs Pułkownik Kukliński – Zwycięska Misja

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie poświęconym pamięci Ryszarda Kuklińskiego.

Konkurs organizowany przez Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

* na prezentację multimedialną i album.

Prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową.

Do Komisji Konkursowej będą zaproszeni: nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz informatyki.

Ocena prac zgłoszonych do konkursu zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria:

•        zawartość merytoryczna

•        kreatywność i pomysł na pracę, oryginalność prezentowanego materiału

•        czytelność, przejrzystość, zwięzłość i spójność

•        bibliografia i źródła

 

Zainteresowanych zapraszam do sali 24 po szczegółowe informacje.

Tomasz Stempkowski

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku