staszic.png

Rozpoznawanie uzdolnień i praca z uczniem zdolnym w świetle neurodydaktyki wraz z praktycznymi implikacjami dla nauczyciela. Model pracy z uczniem zdolnym na przykładzie projektu Zdolni z Pomorza.

Jak wykorzystywać wiedzę o mózgu w procesie uczenia się i nauczania? Co wspiera ,a co hamuje naturalne procesy uczenia się?
Wiedzę na te nurtujące nauczycieli problemy przybliżał zebranym na szkoleniu doktor Wojciech Glac z Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. Interesujący wykład był istotnym elementem szkolenia, które odbyło się 08 czerwca w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych , przy ul. Partyzantów 24 w Słupsku. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 nauczycieli ze słupskich szkół.

Doktor Glac przedstawiał zagadnienia związane z wiedzą o mózgu i rolą motywacji oraz pozytywnych emocji, które są pomocne w uczeniu się i zapamiętywaniu. Po części wykładowej nauczyciele w rozmowie prowadzonej przez dr Beatę Kapelę-Bagińską i Urszulę Kornas-Krzyżykowską dyskutowali o modelu pracy z uczniem zdolnym na przykładzie projektu "Zdolni z Pomorza".
 Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku