staszic.png

Młodzieżowa Rada Miasta

23 czerwca w Sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku w obecności Pani Prezydent Krystyny Danieleckiej-Wojewódzkiej, przewodniczącej Rady Miasta Pani Beaty Chrzanowskiej i Pani Dyrektor Wydziału Edukacji Pani Anny Sadlak, a także Pana Marcina Sałaty – radnego Rady Miasta Słupska i Pana Rafała Kuligowskiego opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników wyborów do MRM Słupska i wręczenie aktów powołania dla nowo wybranych radnych MRM. 

W czasie spotkania członkowie I i II kadencji MRM przedstawili swoje działania z okresu zasiadania w radzie i życzyli równie owocnej pracy swoim młodszym kolegom. Przypominamy iż z ZSEiT w skład Młodzieżowej Rady Miasta weszła uczennica klasy I TB Martyna Rowińska – Kolas która tym samym rozpoczęła dwuletnią działalność we władzach samorządowych miasta. Życzymy sukcesów i kreatywnych pomysłów.

Tomasz Stempkowski
MJulita Błazucka
Maja Musiał 

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku