staszic.png

Stypendia IKEA 2015

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku po raz kolejny korzysta z Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY. Nasza szkoła w roku szkolnym 2015/2016 otrzymała 10 000 złotych do dyspozycji na stypendia. Kandydaci na stypendystów musieli  uzyskać wysoką średnią ocen i udokumentować swoją działalność na 

rzecz środowiska lokalnego. Wśród kandydatów komisja wyłoniła 5 stypendystów:
1. Patryk Bochniak IV TC
2. Marika Ciok III TC
3. Adrian Cichosz IV TC
4. Krystian Kus II TA
5. Anita Miotk III TC
Gratulujemy serdecznie naszym utalentowanym i pracowitym uczniom!!! Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie www.ikea.pl/stypendia

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku