staszic.png

"Zanim będzie za późno"…

…to program profilaktyczny realizowany przez słupski Areszt Śledczy. Uczestniczymy w nim już kolejny rok. 4 grudnia, klasa II AZ pod opieką pedagogów szkolnych i studentów AP odbywających praktykę w szkole „odwiedzili” areszt w Słupsku.
Kierownik działu penitencjarnego wygłosił min-wykład połączony z prezentacją multimedialną dotyczący historii karania przestępców, zasad odpowiedzialności karnej nieletnich, charakterystyki izolacji więziennej, niebezpieczeństw związanych z pobytem w więzieniu i form pracy wychowawczej. Drugi element programu to wycieczka po terenie aresztu prezentująca architekturę zakładu karnego, warunki pobytu osadzonych oraz tak specyficzne miejsca w zakładzie, jak "spacerniak" i cela zabezpieczająca. O potrzebie realizacji tego typu zajęć świadczy fakt, iż każdorazowo prowadzący program odpowiada na wiele pytań związanych z zachowaniami przestępczymi i możliwymi ich konsekwencjami.
Pedagodzy szkolni 

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku