staszic.png

Przetarg - sprzęt komputerowy

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów poligraficznych oraz pomocy dydaktycznych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogloszenie o zmianie ogloszenia

Zmiana SIWZ z dnia 16 maja 2014 r

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku