staszic.png

Zajęcia integracyjne

Na początku września uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach integracyjnych organizowanych w szkole. Celem spotkań było lepsze poznanie się i nawiązanie bliskich więzi koleżeńskich. W zajęciach aktywnie uczestniczyli też wychowawcy poszczególnych klas. Tradycyjnie, spotkania zorganizowali i poprowadzili pedagodzy szkolni: p. Julita Błazucka i p. Katarzyna Byczkowska.
Atmosfera była wspaniała a powstałe podczas zajęć „pamiątki” zostaną przekazane uczniom w ostatniej klasie, aby powspominać pierwsze chwile w nowej szkole.
Pierwszoklasiści – powodzenia!
 

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku