UWAGA STYPENDIA!

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie mogą starać się o przyznanie następujących stypendiów i innych form pomocy materialnej: stypendium szkolne, zasiłek szkolny, „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe informacje w załączeniu.