You are currently viewing “Vergesst nicht!/ Nie zapomnijcie!”

“Vergesst nicht!/ Nie zapomnijcie!”

  • Post category:Wiadomości

W dniach 3-8.09. odbył się w Krakowie międzynarodowy historyczny projekt “Vergesst nicht!/ Nie zapomnijcie!” w ramach programu ” Zachować pamięć”, współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Do udziału w projekcie zaproszono młodzież z Dr. Sulzberger Gymnasium (Niemcy), SMA St. Albertus Malang, Jawa Timur (Indonezja). Organizatorem tego międzynarodowego spotkania był Zespół Szkół Ekonomicznych .
W trakcie dwudniowej wizyty studyjnej na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL- Auschwitz-Birkenau uczestnicy poznali historię tego miejsca pamięci , wzięli udział w warsztatach poświęconych życiu dawnych więźniów ich relacji międzyludzkich w życiu poobozowym oraz w jaki sposób nie pozostawać obojętnym na zachowania ksenofobiczne w codziennym życiu. Warsztaty #stolenmemory w kolejnych dniach projektu uzupełniły wiedzę historyczną uczestników korzystając ze zbiorów Archiwum Arolsen w umiejętnym wyszukiwaniu informacji o byłych więźniach i śledzeniu ich losów. Uczestnicy projektu mogli poznać miejsca historyczne miasta Krakowa takie jak Fabryka Schindlera, Stara Synagoga, Wawel czy Podziemny Rynek Miasta. Praca w grupach międzynarodowych, umiejętność komunikacji na różnych płaszczyznach i nawiązywanie nowych przyjaźni to cel jaki udało się osiągnąć.