You are currently viewing Kwaterowanie w internacie ZSE

Kwaterowanie w internacie ZSE

  • Post category:Wiadomości

Kwaterowanie mieszkańców w internacie rozpoczynamy w środę, 31.08.2022 r. od godziny 15.00. Tego samego dnia o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów nowo przyjętych z kierownikiem internatu.