You are currently viewing Spotkanie kierownictwa szkoły z pracodawcami

Spotkanie kierownictwa szkoły z pracodawcami

  • Post category:Wiadomości

28 września w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie z pracodawcami, u których uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia realizują zajęcia praktyczne. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i rozmów o poszerzaniu współpracy szkoły z przedsiębiorstwami.
Dziękujemy Pracodawcom za liczne przybycie i zaangażowanie się w edukację zawodową naszych uczniów.