You are currently viewing DEN 2023

DEN 2023

  • Post category:Wiadomości

Dzisiaj z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielem roku szkół ponadpodstawowych została wybrana Aleksandra Adamowicz. Do grona nagrodzonych dołączyły Magdalena Zołotar i Barbara Miedziewska. Najlepsze życzenia