You are currently viewing Wycieczka przedmiotowa do Grawipolu

Wycieczka przedmiotowa do Grawipolu

  • Post category:Wiadomości

W dniu wczorajszym /26 października/ klasa 3G ucząca się zawodu technika grafiki i poligrafii cyfrowej odbyła wycieczkę przedmiotową do przedsiębiorstwa poligraficznego DRUKARNIA GRAWIPOL. Tam zaopiekowani przez pracowników firmy uczniowie zapoznali się z poligraficznym procesem produkcyjnym oraz dokumentacją produkcyjną stosowaną w firmie DRUKARNIA GRAWIPOL. Składamy serdeczne podziękowania dyrekcji drukarni za otwartość oraz stworzenie możliwości odwiedzin przez naszą młodzież. Specjalne podziękowania dla pani Urszuli Grządzielskiej-Zblewskiej za logistykę oraz opiekę w trakcie pobytu w drukarni, a także wszystkich innych pracowników DRUKARNIA GRAWIPOL za wszystkie cenne informacje. Liczymy na dalszą współpracę
Foto: Urszula Grządzielska-Zblewska