Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku

grafik

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Kierunek

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne przeznaczone do druku i publikacji elektronicznych. Efekty pracy grafika są widoczne w postaci broszur reklamowych, publikacji internetowych, billboardów. Jego zadania obejmują również wykonanie folderów, ulotek, plakatów oraz wizualizacji trójwymiarowych (3D). Reprezentanci zawodu zajmują się także projektami opakowań i etykiet produktowych. Jedną z umiejętności technika grafiki i poligrafii cyfrowej jest wykonanie modelu produktu poligraficznego – jego wydruk i wykonanie obróbki introligatorskiej. Przygotujemy Cię do pracy grafika i poligrafa cyfrowego w zakresie umiejętności:

 • obsługi specjalistycznego oprogramowania stosowanego podczas tworzenia i edycji grafiki komputerowej,
 • przygotowywania publikacji graficzno-tekstowych do procesu drukowania,
 • drukowania cyfrowego oraz obróbki wykończeniowej produktów poligraficznych,
 • pozyskiwania, przetwarzania i przygotowywania projektów graficznych na potrzeby druku 3D.

Wyposażenie pracowni

Szkoła posiada profesjonalne oprogramowanie wykorzystywane podczas zajęć na przedmiotach zawodowych:

 • Corel Draw 2021 (grafika wektorowa)
 • Adobe Illustrator (grafika wektorowa)
 • Adobe Photoshop (grafika bitmapowa)
 • Adobe InDesign (skład tekstu)
 • Adobe Acrobat Pro (tworzenie i edycja publikacji PDF)
 • Blender 3D

Uczeń ma możliwość rozwoju zainteresowań podczas dodatkowych zajęć Koła Graficznego.

Szkoła dysponuje nowoczesnymi i w pełni wyposażonymi pracowniami graficznymi oraz procesów introligatorskich i wykończeniowych. Do dyspozycji uczniów również podczas pracy w domu jest pakiet Adobe Creative Cloud w najnowszej wersji.

Kwalifikacje

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

 • PGF.04. – Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Dalsza edukacja

Uczeń po zdanych egzaminach zawodowych oraz ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej
uzyskuje tytuł technika, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Kariera zawodowa

Absolwent naszej szkoły znajduje pracę:

 • na stanowiskach DTP, przygotowując materiały graficzne do procesu drukowania cyfrowego i tradycyjnego oraz wykonując wydruki cyfrowe;
 • w agencjach reklamowych – przy projektowaniu materiałów mało- i wielkoformatowych wykorzystywanych w akcjach promocyjnych, wystawiennictwie produktów, a także podczas supportu graficznego w komercyjnych kampaniach reklamowych;
 • w studiach reprodukcyjnych – podczas digitalizacji i przygotowania do procesów drukowania, obsłudze skanerów i cyfrowych maszyn drukujących oraz cyfrowych systemów sterowania procesami poligraficznymi;
 • w pracowniach wizualizacji 3D;
 • wydawnictwach – w przygotowywaniu i projektowaniu publikacji 2D i 3D;
 • w edukacji – np. prowadzeniu komputerowych kursów szkoleniowych i wielu innych dziedzinach.