You are currently viewing Żegnaj kolego sympatyczny…

Żegnaj kolego sympatyczny…

  • Post category:Wiadomości

Z głębokim żalem przyjmujemy wiadomość o śmierci Pana Profesora Jarosława Szewczyka, naszego Nauczyciela i Kolegi, który uczył w “Ekonomiku” przedmiotów zawodowych w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Jesteśmy zaskoczeni tą informacją i z ogromnym trudem przyjmujemy ją do wiadomości. Pan Jarosław wrósł w klimat i krajobraz naszej szkoły tak bardzo, że odczuwamy dziś niedającą się opisać stratę. Będzie nam bardzo brakować Jego serdecznego uśmiechu, optymizmu i spokoju, z jakim rozwiązywał najtrudniejsze problemy dydaktyczne i techniczne. Był pasjonatem swojego zawodu i absolutnym profesjonalistą, od którego młodzież chętnie się uczyła. Był też życzliwym i pomocnym Kolegą skorym do otwartych rozmów i żartów. Jeszcze kilka dni temu czuwał nad prawidłowym przebiegiem egzaminu zawodowego i dobrym słowem wspierał zdających go uczniów.
Trudno będzie Pana zastąpić, Panie Profesorze… Współpraca z Panem była dla nas zaszczytem i przyjemnością.
Rodzinie, Przyjaciołom oraz Wszystkim tym, którym postać Pana Profesora Jarosława Szewczyka pozostanie w pamięci, składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Pogrzeb odbędzie się 27.01.2023 r. w Sławnie, rozpocznie się mszą w kaplicy cmentarnej o godz. 13.30