You are currently viewing Praktyka absolwencka w ZUSie

Praktyka absolwencka w ZUSie

  • Post category:Wiadomości

Praktyka absolwencka płatna w Biurze Poligrafii – Wydział Produkcji Poligraficznej w Słupsku Centrala Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Warszawie

Termin praktyki absolwenckiej*: w ustalonym terminie w II lub III kwartale 2024 r. Termin, do którego należy składać CV, list motywacyjny, formularz aplikacyjny**:
do 31.03.2024 r.

Miejsce odbywania praktyki: Centrala ZUS, Biuro Poligrafii, Wydział Produkcji Poligraficznej, Pl. Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk

Adres poczty elektronicznej: praktyki.centralazus@zus.pl

Zakres zadań i czynności realizowanych w ramach praktyki absolwenckiej:
• realizacja produkcji poligraficznej zgodnie z technologią produkcji, obsługa maszyn
i urządzeń do druku cyfrowego, ploterów grawerujących i introligatorskich (np. krajarka, bindownica, urządzenie do zszywania broszur/ książek),
• realizacja zleceń poligraficznych na rzecz jednostek organizacyjnych Zakładu, między innymi: wydawnictwa periodyczne jak książki, albumy, formularze, wykonywanie produktów identyfikacji stanowisk, produktów promujących wizerunek Zakładu,
• terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań wraz z kontrolą jakości, wykonywanie prac dystrybucyjnych, rejestracja czynności w dedykowanym programie oraz na kopercie technologicznej,
• dbanie o maszyny, urządzenia i porządek oraz przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ na stanowisku pracy.

Od wybranej osoby oczekujemy:
• dobrej znajomości i obsługi komputera wraz z pakietem MS Office (Word, Excel) i programem graficznym CorelDRAW (mile widziane),
• obsługi urządzeń biurowych,
• terminowości, rzetelności i zorganizowania.

Jeśli jesteś osobą, która:
• jest absolwentem szkoły średniej, policealnej, wyższej lub w najbliższym czasie kończy edukację,
• w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia,
• jest nastawiona na rozwój,
• potrafi współpracować w grupie,

• chce rozwijać się zawodowo,
• jest dokładna, komunikatywna i odpowiedzialna, zapraszamy Cię do aplikowania na praktykę w ZUS.

W zamian oferujemy:
• doświadczenie w pracy w jednej z największych instytucji w Polsce, realizującej zadania ważne z punktu widzenia polityki państwa i zatrudniającej fachowców w różnorodnych dziedzinach,
• zdobycie wiedzy i doświadczenia praktycznego w Wydziale Produkcji Poligraficznej,
• możliwość uczenia się bezpośrednio od doświadczonych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne,
• świadczenie pieniężne,
• zaświadczenie o odbyciu praktyki absolwenckiej, w którym znajduje się informacja o wykonywanych czynnościach, umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki, opinia o praktykancie.

Możliwe do nabycia umiejętności:
• umiejętność obsługi maszyn i urządzeń poligraficznych,
• umiejętność obsługi aplikacji niezbędnych przy obsłudze maszyn cyfrowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność organizowania czasu pracy,
• sprawne i efektywne komunikowanie się z innymi.

Warunki pracy:
Wyposażenie stanowiska pracy:
• sprzęt komputerowy,
• sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:
• spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
• polegają na obsłudze komputera poniżej 4 godzin na dobę,
• budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
• drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
• w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

* praktyka absolwencka może trwać maksymalnie 3 miesiące.
** formularz aplikacyjny oraz klauzula RODO dla kandydatów na praktykantów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych znajduje się na stronie internetowej ZUS http://www.zus.pl/praca-w-zus/praktyki-i-staże .