You are currently viewing Nowy Samorząd Uczniowski

Nowy Samorząd Uczniowski

  • Post category:Wiadomości

Przedstawiamy nowy skład samorządu uczniowskiego w naszej szkole w roku szkolnym 2023/2024. Przewodniczącym został Maksym Krechetov, a zastępcą Tomasz Borzych. Do składu samorządu należą również Adrian Sabisz, Aleksandra Czajka, Justyna Bojaryn oraz Karolina Dwulit. Serdecznie gratulujemy!