You are currently viewing Komunikat

Komunikat

  • Post category:Wiadomości

Organizatorzy 7. Międzyszkolnego Konkursu Literackiego “Coś się tu nie zaczyna w swojej zwykłej porze” informują, że w związku z otrzymaniem zbyt małej ilości prac konkursowych, które można by poddać ocenie w poszczególnych kategoriach przewidzianych w Regulaminie, konkurs zostaje zawieszony na tym etapie. Uczestnikom bardzo gorąco dziękujemy za dostarczone wiersze i opowiadania, jednocześnie dajemy zielone światło do wykorzystania ich w innych konkursach literackich (prace można odebrać w szkolnej bibliotece w “Ekonomiku”). Życzymy dalszych sukcesów w tworzeniu!

Agata Bartoszek – koordynatorka konkursu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku