You are currently viewing Katarzyna Rydzewska wyróżniona

Katarzyna Rydzewska wyróżniona

  • Post category:Wiadomości

Z przyjemnością przekazujemy informację, że Pani Katarzyna Rydzewska – nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku – na uroczystej wtorkowej gali zwycięzców konkursu “Zawodowiec Roku 2022” odebrała Pierwsze Wyróżnienie w kategorii: Ekonomia i Rachunkowość. Znalazła się tym samym na podium najlepszych nauczycieli w kraju.

Podczas efektownej gali finałowej wyróżnienia odebrało 118 osób nagrodzonych w 52 dziedzinach. Są to nauczyciele ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań. Konkurs jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź.

Celem konkursu jest nagrodzenie najlepszych nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy z pasją i zaangażowaniem edukują przyszłą kadrę kompetentnych pracowników branżowych, a równocześnie są wzorem dla innych nauczycieli.

Gala konkursu zgromadziła najlepszych nauczycieli z poszczególnych branż ze szkół z całej Polski. Obecni byli także przedstawiciele organizatorów konkursu: Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot oraz Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Paweł Poszytek. Była to pierwsza edycja programu.

Wiceminister Marzena Machałek wymieniała narzędzia i mechanizmy, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności kształcenia zawodowego oraz umożliwiają dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. – Dzisiaj kształcenie zawodowe jest bardzo nowoczesne – podsumowała efekty wprowadzonych zmian wiceminister Marzena Machałek. Ponad 58,5 proc. absolwentów szkół podstawowych wybiera obecnie naukę w szkołach branżowych i technikach. Jest to również zasługą dobrych, wykwalifikowanych i zaangażowanych w swoją pracę nauczycieli. Dlatego ich nagrodzenie jest symbolicznym – na Rydzewska ze słupskiego “Ekonomika”, która ostatecznie zdobyła drugie miejsce.

Pani Katarzyna Rydzewska – prowadziła działania na rzecz promocji kształcenia zawodowego o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, a także międzynarodowym. Dużym przedsięwzięciem było koordynowanie przez nią projektu mobilności kadry w ramach programu Erasmus+ Profesjonalni, Otwarci Nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE, w celu wzrostu jakości pracy szkoły. Projekt ten uznany został przez Agencję Narodową jako przykład dobrej praktyki.

Ponadto Pani Katarzyna Rydzewska współorganizowała szkolną konferencję “Europejski wymiar edukacji zawodowej w ZSE”, podczas której podsumowała szkolenia z zakresu mobilności kadry i ich wpływ na kształcenie zawodowe w szkole. Jest autorką artykułu opublikowanego w Informatorze Oświatowym 2/2022 na temat europejskiego wymiaru edukacji zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku. Uczestniczyła w działaniach szkoły związanych z promocją zawodów podczas Festiwalu Zawodów o zasięgu miejskim i Dniu Otwartym Szkoły dla uczniów szkół podstawowych (zasięg powiatowy). Podczas Festiwalu Zawodów zorganizowała i przeprowadziła zajęcia dla uczniów klas ósmych ze słupskich szkół. Zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom zawodu technik rachunkowości oraz “odkrycie” u uczniów umiejętności przydatnych w tym zawodzie.

Pani Katarzyna Rydzewska od wielu lat uczestniczy w promocji szkolnictwa zawodowego, angażując się w różne projekty np. Projekt Otwartej Firmy w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Ogólnopolski próbny egzamin zawodowy. W ramach współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną jest recenzentką testów z zadaniami egzaminacyjnymi części pisemnej oraz zadań do części praktycznej egzaminu z zakresu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, w zawodzie technik handlowiec. Przeprowadziła projekt edukacyjny pt.: Kadry i płace w działalności biura rachunkowego, który uczniowie realizowali podczas nauki zdalnej. Projekt zakładał wykorzystanie w edukacji branżowych symulacji biznesowych firmy REVAS. Była współorganizatorką konferencji dla uczniów klas trzecich na temat: „Czy warto uczyć się przez całe życie’ oraz autorką scenariusza lekcji wychowawczej „Mobilność dla sukcesu”. W celu usprawnienia procesu kształcenia podczas nauki zdalnej nagrywała filmiki z zakresu obsługi programów pakietu INSERT GT. Filmy udostępnia uczniom do samokształcenia.

W obecnym roku szkolnym Katarzyna Rydzewska pełni funkcję kierownika szkolenia praktycznego, dlatego od września zakres jej współpracy z pracodawcami został poszerzony o organizację i kontrolę zajęć praktycznych uczniów branżowej szkoły I stopnia kształcących się w zawodach sprzedawca i magazynier-logistyk oraz organizację i kontrolę praktyk zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Koordynowała prace związane z podpisaniem czterech kolejnych porozumień z pracodawcami, u których uczniowie realizują praktyki zawodowe. Zorganizowała wycieczki zawodowe dla czterech klas pierwszych do przedsiębiorców, które były realizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W poprzednich latach szkolnych nauczycielka włączała się w program Otwarta Firma, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości np. przy współpracy z ZUS przeprowadzono zdalne zajęcia dla uczniów na temat „Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS” oraz inne wzbogacające ofertę edukacyjnej szkoły o zajęcia przygotowujące do planowania kariery zawodowej, umożliwiające wzrost efektywności kształcenia, wsparcie uczniów w dokonywaniu trafnych wyborów zawodowych. Od lat stale przy współpracy z przedsiębiorstwami organizuje różne działania zawodowe w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Realizując współpracę z pracodawcami Katarzyna Rydzewska odbyła staż zawodowy w przedsiębiorstwie w dziale kadr i płac, w wymiarze 40 godzin. Oprócz współpracy z pracodawcami od wielu już lat nauczycielka stale współpracuje z Centralną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Czynnie pełni funkcję egzaminatora egzaminu zawodowego. Współpracując z Centralna Komisją Egzaminacyjną przeprowadziła także trzy próbne zastosowania zadań egzaminacyjnych w zakresie zawodu technik handlowiec (kwalifikacji HAN.01).

Katarzyna Rydzewska stale wspiera zainteresowania zawodowe uczniów i rozwija działania w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Jej uczennice uzyskały wysokie noty w XVII Wojewódzkim konkursie z rachunkowości.

W obecnym roku szkolnym Katarzyna Rydzewska koordynuje także działania związane z realizacja staży zawodowych przez uczniów u pracodawców w ramach projektu Marszałka Województwa Pomorskiego: Projekty motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych.