Informacje o publicznej aplikacji mobilnej 2

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) zgodnie…

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej 1

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) zgodnie…

To już jest koniec!

Ani dydu rydu!