Informacje o publicznej aplikacji mobilnej 2

  • Version
  • Pobieranie 70
  • Rozmiar pliku 0.00 KB
  • Data utworzenia 5 maja 2022
  • Pobieranie

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) zgodnie z art. 19i.

Opis zawiera informacje o:

1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;

2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokumentów elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;

3. adresach elektronicznych, pod którymi są udostępnione:

a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,

b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.