You are currently viewing Branżowa Szkoła II Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia

  • Post category:Wiadomości

Informujemy, iż rekrutacja do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 została zakończona.

Niestety z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszeń klasa pierwsza
Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 nie zostanie utworzona.

Zachęcamy do składnia podań w przyszłym postępowaniu rekrutacyjnym.