You are currently viewing Wybory w Ekonomiku

Wybory w Ekonomiku

  • Post category:Wiadomości

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

wrzesień 2023 roku ogłaszamy miesiącem wyłaniania nowego Przewodniczącego SU, który stanie na czele grupy młodych szkolnych aktywistów i w istotny sposób wpłynie na zmiany oraz skutecznie wdroży pomysły uczniowskie w życie! Poszukujemy osoby ambitnej, kreatywnej, zaangażowanej, łatwo komunikującej się z innymi, życzliwej, ale przede wszystkim – potrafiącej nie tyle planować, co realizować wizje swoje oraz koleżanek i kolegów. Wiemy, że w wielu z Was drzemie taki potencjał, czas więc go wydobyć i zrobić z niego służący nam, społeczności “Ekonomika”, użytek!

Każdy ma taką szkołę, jaką sam sobie stworzy. Zatem oddajemy wizję i realizację przyszłych inicjatyw szkolnych w Wasze ręce, Drodzy Uczniowie! Ale najpierw wybierzcie swojego przedstawiciela. Oto zasady:

Od środy, 6 września do poniedziałku, 25 września trwać będzie kampania wyborcza! Kandydaci na Przewodniczącego SU muszą najpierw zgłosić się do Pani Agaty Bartoszek (przemieszkuje w szkolnej bibliotece) i przygotować opis swojej osoby. Do opisu należy dołączyć program zmian proponowanych w szkole oraz inicjatyw do zrealizowania w gronie “Ekonomika” oraz w na rzecz środowiska lokalnego.

Kandydaci zobowiązani są przeprowadzić widoczną kampanię informacyjną na terenie ZSE. Mogą przygotować plakaty, ulotki, prezentacje, wystąpienia w klasach (trwające maksymalnie trzy minuty), filmiki, które wrzucimy na szkolnego facebooka, wiece i okolicznościowe wystąpienia (ustalone wcześniej z Panią Agatą Bartoszek i Panią Urszulą Bogdanowicz), itp. Materiały można umieszczać tylko w miejscach wskazanych przez panie z obsługi (należy się z nimi indywidualnie skonsultować)!

Wybory odbędą się w środę, 27 września 2023 roku! Wezmą w nich udział wszyscy uczniowie oraz nauczyciele, dlatego też nie próżnujcie i starajcie się dotrzeć ze swoim przekazem do jak największej liczby osób! Stosujcie zasadę kultury osobistej i kultury słowa. Postawcie na pomysły odważne, nowatorskie itp., ale rozsądne i możliwe technicznie do zrealizowania. Zadbajcie o to, żeby Wasz program wyborczy był kojarzony z twarzą i wizerunkiem danego kandydata. Zastosujcie zasady estetyki podczas wykonywania materiałów wyborczych. Poproście o radę i wsparcie swoich Wychowawców.

Nowy Przewodniczący SU obejmie stanowisko od 1 października 2023 roku!

Wszelkich informacji potrzebnych Wam do podjęcia decyzji udzielą opiekunki SU: Pani Agata Bartoszek i Urszula Bogdanowicz.

Powodzenia, Kochani! Stwórzmy razem szkołę Waszych marzeń!