You are currently viewing W “Ekonomiku” zawodowo przywitali wiosnę

W “Ekonomiku” zawodowo przywitali wiosnę

  • Post category:Wiadomości

Pierwszy dzień wiosny to czas, kiedy w ludziach na nowo budzi się energia do działania, a intelekt wskakuje na wyższe obroty. Postanowili to wykorzystać nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych, którzy 21 marca zorganizowali w swojej szkole Festiwal Zawodów dla uczniów klas ósmych ze szkół podstawowych nr 2, 3, 4, 5 i 7. W ten sposób udało się połączyć przyjemne z pożytecznym: młodzież najpierw przespacerowała się po rozgrzanym słońcem mieście, a potem została gorąco przywitana przez Agatę Marzec – prowadzącą festiwal i skierowana do sal lekcyjnych na ciekawe warsztaty tematyczne z zakresu szeroko pojętych nauk ekonomicznych i informatycznych.

Pani Urszula Bogdanowicz wraz z klasą III SM zaprezentowała gry logistyczne, panie Anna Jachurska i Anna Szpakowska wraz z uczniami z klasy II R pokazały, jakie zabezpieczenia posiadają polskie banknoty i jak rozpoznać fałszywki, panie Ilona Samuła i Aleksandra Adamowicz wraz z klasą II H poprowadziły zajęcia pod hasłem “Profesjonalny handlowiec”, panie Anna Król i Sylwia Golec-Kostrzewa wraz z klasą I R udostępniły planszówki pod hasłem: “Zus na planszy – o ubezpieczeniach społecznych”, panie Katarzyna Rydzewska i Elżbieta Buca-Mularczyk wraz z klasami o profilu technika rachunkowości przeprowadziły zajęcia pod hasłem “Umiejętności zawodowe technika ekonomisty”, pani Zuzanna Patkowska oraz panowie: Maurycy Miedziewski, Piotr Kolasa i Jarosław Szewczyk wraz z klasą I G odpowiedzieli w formie warsztatów na pytanie: Czym zajmuje się technik grafiki i poligrafii cyfrowej?, a pani Agata Marzec pomagała młodym ludziom określić profil ich dalszej drogi życiowej i wybrać odpowiednią dla nich szkołę. Koordynatorki Festiwalu Zawodów – panie Katarzyna Byczkowska i Marżolena Malinowska – zadbały o słodki poczęstunek dla młodzieży oraz o to, by poczuła się ona w murach “Ekonomika” jak w domu.

Gośćmi ze słupskich podstawówek opiekowała się grupa uczniów z klasy III E, która stworzyła im przyjazną atmosferę. Tego dnia w “Ekonomiku” było wesoło, spontanicznie i wyjątkowo ciepło. Uczniowie poznali też ofertę aktualnie bardzo poszukiwanych na rynku pracy zawodów, takich jak: ekonomista, technik księgowości, handlowiec, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, sprzedawca i magazynier-logistyk.

Pierwszy dzień wiosny w tętniącym życiem “Ekonomiku” upłynął więc pod znakiem nauki poprzez zabawę oraz doświadczenia. Uczniowie klas ósmych zgodnie przyznali, że z pewnością nie był to czas stracony, a edukacja w technikum czy szkole branżowej może być ciekawsza niż myśleli. I że naprawdę można wiele się nauczyć, bawiąc, choćby kosztem wiosennych wagarów.

Na zdjęciu:
Uczniowie ze szkół podstawowych w Słupsku