Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku

rachunkowość

Technik rachunkowości

Nauka

Uczniowie podczas nauki kształcą praktyczne umiejętności:

 • obsługi programów finansowo-księgowych
 • dekretacji i ewidencji dowodów księgowych
 • rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych
 • sporządzania sprawozdań finansowych
 • prowadzenia analizy finansowej.

Praktyki

W klasie drugiej i trzeciej uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w instytucjach takich jak: urzędy skarbowe, ZUS, instytucje ubezpieczeniowe lub u prywatnych przedsiębiorców. Mają możliwość realizowania praktyki zawodowej także za granicą.

Kwalifikacje

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają dwie kwalifikacje poświadczone świadectwem, po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Uzyskanie dwóch kwalifikacji oraz ukończenie szkoły uprawnia do posługiwania się tytułem zawodowym: technik rachunkowości.

Zatrudnienie

Absolwenci w zawodzie technika rachunkowości mogą podjąć zatrudnienie w:

 • biurach rachunkowych
 • kancelariach podatkowych
 • urzedach skarbowych
 • instytucjach ubezpieczeniowych
 • przedsiębiorstwach usługowo-handlowych
 • w ramach własnej działalności gospodarczej – usługi księgowe.

Dalsza edukacja

Ukończenie szkoły średniej w zawodzie technik rachunkowości umożliwia kontynuowanie nauki na różnych kierunkach studiów, ułatwia edukację na studiach związanych z ekonomią, czyli:

 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość
 • Finanse i bankowość
 • inne kierunki

Ukończenie dodatkowego kursu i zdanie egzaminu zawodowego z kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, umożliwia zdobycie nowego, kolejnego zawodu – technik ekonomista.