Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku

handlowiec

Technik handlowiec

Nauka

Uczniowie podczas nauki kształcą praktyczne umiejętności:

 • organizowania i prowadzenia sprzedaży towarów
 • organizowania działań reklamowych i marketingowych
 • zarządzania działalnością handlową
 • sporządzania dokumentacji ekonomiczno – finansowej

Nauka w zawodzie technika handlowca ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie:

 • menadżera
 • przedstawiciela handlowego/doradcy klienta
 • sprzedawcy
 • telemarketera
 • sales manadżera (kierownika działu sprzedaży)

Również umożliwia założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Praktyki

W klasie drugiej i trzeciej uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach handlowych i firmach reklamowych. Mają możliwość realizowania praktyki zawodowej także za granicą.

Kwalifikacje

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają dwie kwalifikacje poświadczone świadectwem, po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Zdobycie już pierwszej kwalifikacji (HAN.01.) uprawnia do wykonywania zawodu sprzedawcy. Uzyskanie dwóch kwalifikacji oraz ukończenie szkoły uprawnia do posługiwania się tytułem zawodowym: technik handlowca. Absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy nawet za granicą.

Zatrudnienie

Absolwenci w zawodzie technika handlowca najczęściej podejmują zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach handlowych
 • działach marketingu jednostek gospodarczych
 • firmach reklamowych
 • instytucjach kontroli handlu: Państwowa Inspekcja Handlowa
 • lub kontynuują naukę na studiach związanych z handlem czyli: Marketing, Zarządzanie, Psychologia biznesu, Handel zagraniczny.

Dalsza edukacja

Ukończenie szkoły średniej w zawodzie technik handlowiec to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na studiach o kierunkach: Handel i marketing, Handel zagraniczny, Marketing i reklama, Ekonomia, Zarządzanie, Rachunkowość i finanse, Bankowość lub innych.