Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku

handlowiec

Technik handlowiec

Branżowa szkoła drugiego stopnia

Nauka

Uczniowie podczas nauki w tej klasie kształcą praktyczne umiejętności: organizowania działań reklamowych i marketingowych, zarządzania działalnością handlową, sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej. 

Przygotowanie zawodowe

Nauka w zawodzie technika handlowca ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie: menedżera, przedstawiciela handlowego/doradcy klienta, sprzedawcy, telemarketera, sales menadżera (kierownika działu sprzedaży). Również umożliwia założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Kwalifikacje

Uzyskanie dwóch kwalifikacji:

  • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży (w Szkole Branżowej I stopnia)
  • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych (w Szkole Branżowej II stopnia)

Zatrudnienie

Absolwenci w zawodzie technika handlowca najczęściej podejmują zatrudnienie w: przedsiębiorstwach handlowych, działach marketingu jednostek gospodarczych, firmach reklamowych, instytucjach kontroli handlu: Państwowa Inspekcja Handlowa lub kontynuują naukę na studiach związanych z handlem czyli: Marketing, Zarządzanie, Psychologia biznesu, Handel zagraniczny. 

Dalsza edukacja

Ukończenie Branżowej Szkoły II stopnia uprawnia do posługiwania się tytułem zawodowym technika handlowca.