You are currently viewing Stypendia Prezydenta Miasta Słupska

Stypendia Prezydenta Miasta Słupska

  • Post category:Wiadomości

45 osób otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Słupska za wysokie osiągnięcia w nauce oraz stypendia artystyczne. Jedną z nich jest uczennica naszej szkoły – Kesja Szwajkowska z klasy 4 E.
W słupskim ratuszu, podczas uroczystości w sali sesyjnej, uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych otrzymali od Pani Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Prezydentki Miasta Słupska stypendia, które są formą uhonorowania ich dokonań. Osiągnięcia uczniów ze słupskich szkół – wysoka średnia ocen, udział i zwycięstwa w Finałach Olimpiad oraz Konkursach wiedzy (na forum ogólnopolskim i międzynarodowym), jak i tworzenie zwycięskich projektów czy wynalazków, pokazują, jak młodzi ludzie potrafią wykorzystywać i rozwijać swoje zdolności i umiejętności.