Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku

sprzedawca

Sprzedawca

Branżowa szkoła pierwszego stopnia

Nauka

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy, m.in. z zakresu funkcjonowania sklepu, hurtowni, obsługi komputera i kas fiskalnych oraz innych niezbędnych urządzeń do wykonywania zawodu. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca.

Przygotowanie zawodowe

Absolwent szkoły — sprzedawca przygotowany jest do:

  • przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży
  • obsługiwania klientów indywidualnych i instytucjonalnych
  • dokonywania transakcji kupna/sprzedaży
  • rozliczania i zabezpieczania utargu
  • przeprowadzania inwentaryzacji towarów

Kwalifikacje

  • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Dalsza edukacja

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.