You are currently viewing Przyjaźń polsko-włoska

Przyjaźń polsko-włoska

  • Post category:Wiadomości

W dniach od 27 listopada do 1 grudnia 2023 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku gościliśmy 14 uczniów i dwóch nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły „E.Majorana” w Grugliasco koło Turynu. Włoscy uczniowie wspólnie z uczniami z Ekonomika realizowali projekt w ramach programu Erasmus+ pt: ”O.S.N.E- Original school for new economy”. Był to już drugi projekt realizowany przez szkoły partnerskie. W roku 2021 kadra Ekonomika przebywała we włoskiej szkole w ramach programu Erasmus+, biorąc udział w job shadowing w ramach projektu „Profesjonalni, Otwarci, Nowocześni i Kreatywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE”. Zapoczątkowana podczas tego projektu przyjaźń polsko-włoska zaowocowała realizacją kolejnych wspólnych działań. W ramach projektu O.S.N.E uczniowie poznawali różnice kulturowe i społeczne, analizowali możliwości dalszej edukacji na studiach wyższych, wyszukiwali oferty pracy dla absolwentów szkół i projekty dla osób wchodzących na rynek pracy, wspólnie podejmowali działania mające wpływ na ich przyszłość. W ramach projektu uczniowie włoskiej szkoły poznali narzędzia cyfrowe wykorzystywane przez uczniów Ekonomika podczas procesu kształcenia, odwiedzili Uniwersytet Pomorski, gdzie mogli nie tylko zwiedzić uczelnię, poznać kierunki studiów, ale także zapoznać się z nowatorskimi programami edukacyjnymi i narzędziami usprawniającymi proces edukacji. Uczniowie uczestniczyli także w wizycie studyjnej w firmie AJ Fabryka Mebli w Redzikowie, podczas której poznali historię zakładu, etapy rekrutacji i wymagania pracodawcy w zakresie kwalifikacji pracowników, mogli na własne oczy zobaczyć etapy produkcji mebli. We wszystkich działaniach projektowych uczestniczyło także 14 uczniów Ekonomika. Oprócz tych działań młodzi poznawali polską kulturę i historię, odwiedziwszy Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dodatkowo miło spędzili czas w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. Młodzież Ekonomika bardzo zaangażowała się w działania projektowe. Uczniowie wykazali się nie tylko znajomością języka angielskiego, ale i odpowiedzialnością, dobrą organizacją pracy i dojrzałością. Wspierali naszych gości w różnych działaniach i z jak najlepszej strony pokazali im nasze miasto, region i kraj. Jesteśmy z nich bardzo dumni i składamy serdeczne podziękowania. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do naszych Partnerów: Uniwersytetu Pomorskiego i Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy dr. hab. Pana Marka Łukasika oraz AJ Fabryki Mebli i jej HR managera Pani Anety Magdziarek i specjalistki ds. HR Pani Wiktorii Dobrowolskiej. Koordynatorkami działań projektowych w Ekonomiku były: nauczycielka języka angielskiego Pani Agata Pawłowska oraz kierownik szkolenia praktycznego Pani Katarzyna Rydzewska. Wierzymy, że podjęte aktywności nie są ostatnimi i w przyszłości będziemy realizować kolejne projekty mające wpływ na podniesienie jakości edukacji i przygotowanie młodzieży do planowania własnej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.